กลุ่มประเทศคู่เจรจาในสหภาพยุโรป (International Counterparts EU Countries)

 1. คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย (Delegation of the European Union to Thailand)
 2. สถานเอกอัครราชทูตออสเตรียประจำประเทศไทย (The Embassy of Austria)
 3. สถานทูตเบลเยี่ยมประจำประเทศไทย (The Embassy of Belgium)
 4. สถานทูตสาธารณรัฐเช็กประจำประเทศไทย (The Embassy of the Czech republic)
 5. สถานทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทย (The Embassy of Denmark)
 6. สถานทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทย (The Embassy of Finland)
 7. สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย (The Embassy of France)
 8. สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย (The Embassy of the Federal Republic of Germany)
 9. สถานทูตกรีซประจำประเทศไทย (The Embassy of Hellenic Republic)
 10. สถานเอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทย (The Embassy of Hungary)
 11. สถานทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย (The Embassy of Ireland)
 12. สถานทูตอิตาลีประจำประเทศไทย (The Embassy of Italy)
 13. สถานทูตลักเซมเบิร์กประจำประเทศไทย (The Embassy of the Grand-Duchy of Luxembourg)
 14. สถานทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย (The Embassy of the Kingdom of the Netherlands)
 15. สถานทูตนอร์เวย์ประจำประเทศไทย (The Royal Norwegian Embassy)
 16. สถานทูตโปแลนด์ประจำประเทศไทย (The Embassy of the Republic of Poland)
 17. สถานทูตโปรตุเกสประจำประเทศไทย (The Embassy of Portugal)
 18. สถานทูตโรมาเนียประจำประเทศไทย (The Embassy of Romania)
 19. สถานทูตสโลวาเกียประจำประเทศไทย (The Embassy of the Slovak Republic)
 20. สถานทูตสเปนประจำประเทศไทย (The Embassy of Spain)
 21. สถานทูตสวีเดนประจำประเทศไทย (The Embassy of Sweden)
 22. สถานทูตสวิสเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทย (The Embassy of Swiss Confederation)
 23. สถานเอกอัคคราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย (The British Embassy)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
www.dla.go.th

ติดต่อเรา

 • โทรศัพท์ 0 2241 9000 ต่อ 2212

 • อีเมล asean@dla.go.th