รายชื่อประเทศ

ทวีปเอเชีย - Asia

 • ราชอาณาจักรกัมพูชา
  Kingdom of Cambodia
 • เมืองหลวง พนมเปญ
  Phnom Penh
 • รัฐกาตาร์
  State of Qatar
 • เมืองหลวง โดฮา
  Doha
 • สาธารณรัฐเกาหลี
  Republic of Korea
 • เมืองหลวง โซล
  Seoul
 • สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
  Democratic People's Republic of Korea
 • เมืองหลวง เปียงยาง
  Pyongyang
 • สาธารณรัฐคาซัคสถาน
  Republic of Kazakhstan
 • เมืองหลวง อัสตานา
  Astana
 • สาธารณรัฐคีร์กีซ
  Kyrgyz Republic
 • เมืองหลวง บิชเคก
  Bishkek
 • รัฐคูเวต
  State of Kuwait
 • เมืองหลวง คูเวตซิตี
  Kuwait City
 • จอร์เจีย
  Georgia
 • เมืองหลวง ทบิลิซิ
  Tbilisi
 • ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน
  Hashemite Kingdom of Jordan
 • เมืองหลวง อัมมาน
  Amman
 • สาธารณรัฐประชาชนจีน
  People's Republic of China
 • เมืองหลวง ปักกิ่ง
  Beijing
 • ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย
  Kingdom of Saudi Arabia
 • เมืองหลวง ริยาด
  Riyadh
 • สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย
  Syrian Arab Republic
 • เมืองหลวง ดามัสกัส
  Damascus
 • สาธารณรัฐไซปรัส
  Republic of Cyprus
 • เมืองหลวง นิโคเซีย
  Nicosia
 • ญี่ปุ่น
  Japan
 • เมืองหลวง โตเกียว
  Tokyo
 • สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต
  Democratic Republic of Timor-Leste
 • เมืองหลวง ดิลี
  Dili
 • สาธารณรัฐตุรกี
  Republic of Turkey