บทความที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน

รูปภาพโดย ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

อ่านต่อ »

จุลสารครบรอบ 50 ปี อาเซียน

รูปภาพโดย ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

อ่านต่อ »

เอกสารเผยแพร่ที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน

รูปภาพโดย ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

อ่านต่อ »

VISIT ASEAN@50: GOLDEN CELEBRATION

รูปภาพโดย http://www.asean-csr-network.org

อ่านต่อ »

เรียนภาษาจากบทความ

รูปภาพโดย ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

อ่านต่อ »

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษา ASEAN +9 ระดับต้น ประจำปี 2561

รูปภาพโดย ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

อ่านต่อ »

ข่าวสารอาเซียน

ปฎิทินและกิจกรรมอาเซียน

 • ตุลาคม 23

  11th ASEAN Defense Ministers Meeting (ADMM) & 4th ADMM-Plus

  สถานที่: Clark, Pampanga

 • ตุลาคม 23

  11th ASEAN Defense Ministers Meeting (ADMM) & 4th ADMM-Plus

  สถานที่: Clark, Pampanga

 • ตุลาคม 23

  6th UNESCO APEID Meeting on Entrepreneurship Education

  สถานที่: Metro Manila

 • ตุลาคม 23

  วันปิยมหาราช

  ประเทศ: ราชอาณาจักรไทย, สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

ดูปฎิทินและกิจกรรมทั้งหมด