บทความที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน

รูปภาพโดย ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

อ่านต่อ »

จุลสารครบรอบ 50 ปี อาเซียน

รูปภาพโดย ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

อ่านต่อ »

เอกสารเผยแพร่ที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน

รูปภาพโดย ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

อ่านต่อ »

แถลงการณ์อาเซียน

รูปภาพโดย ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

อ่านต่อ »

ASEAN SINGAPORE 2018 RESILIENT AND INNOVATIVE

รูปภาพโดย https://www.asean2018.sg/

อ่านต่อ »

บทสัมภาษณ์อาเซียน

รูปภาพโดย ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

อ่านต่อ »

ข่าวสารอาเซียน

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับอาเซียน new

อ่านทั้งหมด

ปฎิทินและกิจกรรมอาเซียน

 • ตุลาคม 22

  1st ASEAN Plus Japan Senior Officials Meeting on Sports (1st SOMS+Japan)

  สถานที่: สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

 • ตุลาคม 23

  25th Customs Procedures and Trade Facilitation Working Group (CPTFWG)

  สถานที่: สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

 • ตุลาคม 23

  วันปิยมหาราช

  ประเทศ: ราชอาณาจักรไทย

 • ตุลาคม 25

  36th ASEAN Ministers on Energy Meeting (AMEM) and Associated Meetings1

  สถานที่: สาธารณรัฐสิงคโปร์

ดูปฎิทินและกิจกรรมทั้งหมด