บทความที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน

รูปภาพโดย ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

อ่านต่อ »

เอกสารเผยแพร่ที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน

รูปภาพโดย ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

อ่านต่อ »

แถลงการณ์อาเซียน

รูปภาพโดย ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

อ่านต่อ »

ASEAN THAILAND 2019

รูปภาพโดย https://www.asean2019.go.th/

อ่านต่อ »

ข่าวสารอาเซียน

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับอาเซียน new

อ่านทั้งหมด

ปฎิทินและกิจกรรมอาเซียน

 • กุมภาพันธ์ 23

  35th National Day of Brunei Darussalam

  ประเทศ: เนอการาบรูไนดารุซซาลาม

 • กุมภาพันธ์ 25

  13th ASEAN Regional Forum Experts and Eminent Persons Meeting (EEPs)

  สถานที่: ประเทศญี่ปุ่น

 • กุมภาพันธ์ 26

  ASEAN Defence Senior Officials' Meeting Working Group

  สถานที่: ภูเก็ต, ราชอาณาจักรไทย

 • กุมภาพันธ์ 26

  ASEAN Regional Forum Workshop on Enacting UNCLOS and Other International Instruments to Address Emerging Maritime Issues

  สถานที่: สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ดูปฎิทินและกิจกรรมทั้งหมด