บทความที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน

รูปภาพโดย ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

อ่านต่อ »

เอกสารเผยแพร่ที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน

รูปภาพโดย ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

อ่านต่อ »

แถลงการณ์อาเซียน

รูปภาพโดย ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

อ่านต่อ »

ASEAN THAILAND 2019

รูปภาพโดย https://www.asean2019.go.th/

อ่านต่อ »

ข่าวสารอาเซียน

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับอาเซียน new

อ่านทั้งหมด

ปฎิทินและกิจกรรมอาเซียน

  • มิถุนายน 27

    การประชุมวิชาการระดับภูมิภาค เรื่อง "การส่งเสริมการมีรายได้และมีงานทําของผู้สูงอายุใน ประเทศสมาชิกอาเซียนบวกสาม"

    สถานที่: กรุงเทพฯ, ราชอาณาจักรไทย

  • มิถุนายน 28

    Architecture of the Lost Kingdoms

    สถานที่: สหพันธรัฐมาเลเซีย

ดูปฎิทินและกิจกรรมทั้งหมด