บทความที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน

รูปภาพโดย ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

อ่านต่อ »

เอกสารเผยแพร่ที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน

รูปภาพโดย ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

อ่านต่อ »

แถลงการณ์อาเซียน

รูปภาพโดย ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

อ่านต่อ »

ASEAN THAILAND 2019

รูปภาพโดย https://asean.org/

อ่านต่อ »

เรียนภาษาจากบทความ

รูปภาพโดย ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

อ่านต่อ »

ASEAN Smart Cities Network เครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน

รูปภาพโดย https://smartcitythailand.or.th

อ่านต่อ »

ข่าวสารอาเซียน

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับอาเซียน new

อ่านทั้งหมด

ปฎิทินและกิจกรรมอาเซียน

 • กุมภาพันธ์ 18

  ASEAN Defense Ministers' Meeting (ADMM) Retreat

  สถานที่: สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

 • กุมภาพันธ์ 18

  50th Meeting of the Working Group on Technical Matters on ASEAN Single Window (TWG)

  สถานที่: สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

 • กุมภาพันธ์ 20

  2nd ARF Workshop on Maritime Domain Awareness

  สถานที่: โตเกียว, ประเทศญี่ปุ่น

 • กุมภาพันธ์ 23

  Brunei Darussalam's National Day

  สถานที่: เนอการาบรูไนดารุซซาลาม

ดูปฎิทินและกิจกรรมทั้งหมด