บทความที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน

รูปภาพโดย ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

อ่านต่อ »

เอกสารเผยแพร่ที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน

รูปภาพโดย ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

อ่านต่อ »

แถลงการณ์อาเซียน

รูปภาพโดย ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

อ่านต่อ »

ASEAN THAILAND 2019

รูปภาพโดย https://asean.org/

อ่านต่อ »

เรียนภาษาจากบทความ

รูปภาพโดย ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

อ่านต่อ »

ASEAN Smart Cities Network เครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน

รูปภาพโดย https://smartcitythailand.or.th

อ่านต่อ »

ข่าวสารอาเซียน

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับอาเซียน new

อ่านทั้งหมด

ปฎิทินและกิจกรรมอาเซียน

 • มีนาคม 3

  ASEAN+3 Finance and Central Bank Task Force Meeting (ASEAN+3 TF)

  สถานที่: เนอการาบรูไนดารุซซาลาม

 • มีนาคม 8

  International Women's Day

  ประเทศ: ราชอาณาจักรกัมพูชา

 • มีนาคม 11

  Ascension Day of the Prophet Muhammad SAW

  ประเทศ: สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

 • มีนาคม 27

  Armed Forces Day Full Moon Day of Tabaung

  ประเทศ: สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

ดูปฎิทินและกิจกรรมทั้งหมด