บทความที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน

รูปภาพโดย ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

อ่านต่อ »

เอกสารเผยแพร่ที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน

รูปภาพโดย ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

อ่านต่อ »

แถลงการณ์อาเซียน

รูปภาพโดย ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

อ่านต่อ »

ASEAN THAILAND 2019

รูปภาพโดย https://www.asean2019.go.th/

อ่านต่อ »

ข่าวสารอาเซียน

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับอาเซียน new

อ่านทั้งหมด

ปฎิทินและกิจกรรมอาเซียน

 • กรกฎาคม 16

  Full Moon Day of Waso

  ประเทศ: สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

 • กรกฎาคม 16

  วันอาสาฬหบูชา

  ประเทศ: ราชอาณาจักรไทย

 • กรกฎาคม 16

  18th ASEAN-Japan Senior Transport Officials Leaders Conference

  สถานที่: ญี่ปุ่น

 • กรกฎาคม 17

  วันเข้าพรรษา

  ประเทศ: ราชอาณาจักรไทย

ดูปฎิทินและกิจกรรมทั้งหมด