บทความที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน

รูปภาพโดย ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

อ่านต่อ »

เอกสารเผยแพร่ที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน

รูปภาพโดย ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

อ่านต่อ »

แถลงการณ์อาเซียน

รูปภาพโดย ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

อ่านต่อ »

ASEAN THAILAND 2019

รูปภาพโดย https://www.asean2019.go.th/

อ่านต่อ »

ข่าวสารอาเซียน

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับอาเซียน new

อ่านทั้งหมด

ปฎิทินและกิจกรรมอาเซียน

 • ตุลาคม 15

  10th ASEAN-China Heads of IP Offices Meeting

  สถานที่: สาธารณรัฐประชาชนจีน

 • ตุลาคม 15

  38th ASEAN Transport Facilitation Working Group (TFWG) and 10th ASEAN Transit Transport Coordinating Board (TTCB) Meetings

  สถานที่: เนอการาบรูไนดารุซซาลาม

 • ตุลาคม 21

  ASEAN Regional Workshop for Policy Recommendations on Autism

  สถานที่: กรุงเทพฯ, ราชอาณาจักรไทย

 • ตุลาคม 23

  Paris Peace Agreement Day

  ประเทศ: ราชอาณาจักรกัมพูชา

ดูปฎิทินและกิจกรรมทั้งหมด