บทความที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน

รูปภาพโดย ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

อ่านต่อ »

เอกสารเผยแพร่ที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน

รูปภาพโดย ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

อ่านต่อ »

แถลงการณ์อาเซียน

รูปภาพโดย ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

อ่านต่อ »

ASEAN THAILAND 2019

รูปภาพโดย https://asean.org/

อ่านต่อ »

เรียนภาษาจากบทความ

รูปภาพโดย ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

อ่านต่อ »

ASEAN Smart Cities Network เครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน

รูปภาพโดย https://smartcitythailand.or.th

อ่านต่อ »

ข่าวสารอาเซียน

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับอาเซียน new

อ่านทั้งหมด

ปฎิทินและกิจกรรมอาเซียน

 • กรกฎาคม 15

  His Majesty the Sultan and Yang Di-Pertuan of Brunei Darussalam's 74th Birthday

  ประเทศ: เนอการาบรูไนดารุซซาลาม

 • กรกฎาคม 15

  The Second ASEAN Lymphatic Filariasis

  สถานที่: สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

 • กรกฎาคม 19

  Marty's Day

  ประเทศ: สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

 • กรกฎาคม 21

  18th ASEAN Trade Facilitation Joint Consultative Committee (ATF-JCC)

  สถานที่: TBC

ดูปฎิทินและกิจกรรมทั้งหมด