บทความที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน

รูปภาพโดย ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

อ่านต่อ »

เอกสารเผยแพร่ที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน

รูปภาพโดย ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

อ่านต่อ »

แถลงการณ์อาเซียน

รูปภาพโดย ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

อ่านต่อ »

ASEAN THAILAND 2019

รูปภาพโดย https://www.asean2019.go.th/

อ่านต่อ »

ข่าวสารอาเซียน

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับอาเซียน new

อ่านทั้งหมด

ปฎิทินและกิจกรรมอาเซียน

 • ธันวาคม 10

  4th Meeting of Technical Sub-Working Group on Classification (TSWGC)

  สถานที่: สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

 • ธันวาคม 10

  วันรัฐธรรมนูญ

  ประเทศ: ราชอาณาจักรไทย

 • ธันวาคม 11

  7th ASEAN Ministerial Meeting on Minerals

  สถานที่: กรุงเทพฯ, ราชอาณาจักรไทย

 • ธันวาคม 11

  12th ASEAN Senior Officials' Meeting on Minerals+3 (China, Japan, ROK) Consultations

  สถานที่: กรุงเทพฯ, ราชอาณาจักรไทย

ดูปฎิทินและกิจกรรมทั้งหมด