อันดับ คุณภาพการจราจร ในอาเซียน ปี 2563


 
เว็บไซต์ Numbeo เผยแพร่ดัชนีการจราจรรายประเทศ ปี 2563 (Traffic Index by Country, 2020) แสดงข้อมูลคุณภาพการจราจรของ 81 ประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศสมาชิกอาเซียน 6 ประเทศ โดยหากมีคะแนนมาก ยิ่งมีคุณภาพน้อย ดังนี้
 
(คุณภาพแย่)
 
1. อันดับ 9 ฟิลิปปินส์
     - คุณภาพจราจร 198.84
     - ระยะเวลาที่ใช้เดินทาง 44.63
     - ความไม่พึงพอใจในการเดินทาง 3,314.83
     - ความขาดประสิทธิภาพ 248.96
     - การปล่อย CO2 6,538.48
 
2. อันดับ 13 อินโดนีเซีย
     - คุณภาพจราจร 194.61
     - ระยะเวลาที่ใช้เดินทาง 43.11
     - ความไม่พึงพอใจในการเดินทาง 2,670.23
     - ความขาดประสิทธิภาพ 244.32
     - การปล่อย CO2 7,087.87
 
3. อันดับ 21 ไทย
     - คุณภาพจราจร 170.60
     - ระยะเวลาที่ใช้เดินทาง 38.23
     - ความไม่พึงพอใจในการเดินทาง 1,156.49
     - ความขาดประสิทธิภาพ 211.31
     - การปล่อย CO2 7,026.57
 
4. อันดับ 22 มาเลเซีย
     - คุณภาพจราจร 169.14
     - ระยะเวลาที่ใช้เดินทาง 37.03
     - ความไม่พึงพอใจในการเดินทาง 901.00
     - ความขาดประสิทธิภาพ 189.81
     - การปล่อย CO2 7,800.49
 
5. อันดับ 32 สิงคโปร์
     - คุณภาพจราจร 148.61
     - ระยะเวลาที่ใช้เดินทาง 41.31
     - ความไม่พึงพอใจในการเดินทาง 2,016.11
     - ความขาดประสิทธิภาพ 150.58
     - การปล่อย CO2 2,512.97
 
6. อันดับ 60 เวียดนาม
     - คุณภาพจราจร 111.12
     - ระยะเวลาที่ใช้เดินทาง 30.17
     - ความไม่พึงพอใจในการเดินทาง 117.12
     - ความขาดประสิทธิภาพ 119.84
     - การปล่อย CO2 3,502.26
 
(คุณภาพดี)
 
ทั้งนี้ ประเทศที่ได้อันดับ 1 คือ ไนจีเรีย และประเทศที่ได้อันดับ 81 คือ ออสเตรีย
 
ปัจจัยในการประเมินดัชนีคุณภาพการจราจร
     - ระยะเวลาที่ใช้เดินทาง หรือ เวลาเฉลี่ยที่ต้องใช้ในการเดินทาง
     - ความไม่พึงพอใจในการเดินทาง หรือ การคาดการณ์ความไม่พึงพอใจที่เกิดจากการเสียเวลาในการเดินทาง
     - ความขาดประสิทธิภาพ หรือ ความขาดประสิทธิภาพโดยรวมของระบบจราจร
     - การปล่อย CO2 หรือ การคาดการณ์การปล่อย CO2 ในการจราจร
 
 
 
ที่มา
Traffic Index by Country 2020
https://www.numbeo.com/traffic/rankings_by_country.jsp?title=2020
 
 

ที่มา:ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์