สปป.ลาว รับมอบรถไฟหัวกระสุนขบวนแรกจากจีน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์

เวียดนาม อนุมัติโครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนแห่งชาติ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์