จีนให้ไต้หวันดูความล้มเหลวของกาตาโลเนียที่คิดแยกตัวเป็นเอกราช


 
เจ้าหน้าที่จีนกล่าววันนี้ว่า ความพยายามของแคว้นกาตาโลเนียที่คิดแยกดินแดนแต่คว้าน้ำเหลว แสดงให้เห็นว่า ความเคลื่อนไหวของไต้หวันเพื่อเป็นเอกราชจากจีนก็จะล้มเหลวเช่นกัน เพราะความเป็นปึกแผ่นของชาติเป็นเรื่องใหญ่สำหรับทุกประเทศ 
 
ทางการจีนมักไม่ค่อยแสดงทัศนะต่อความเคลื่อนไหวแยกดินแดนในประเทศอื่นๆ โดยประกาศว่ามีนโยบายไม่แทรกแซงกิจการภายในของต่างประเทศ รวมทั้งแสดงท่าทีว่าคัดค้านการกระทำใดๆเพื่อแยกดินแดนจากสเปน  ทางด้านรัฐบาลกลางสเปนประกาศปลดคณะผู้นำท้องถิ่นแคว้นกาตาโลเนียที่เคลื่อนไหวประกาศเอกราชเมื่อเดือนที่แล้ว หลังมีความพยายามจัดการลงประชามติแยกดินแดนจากสเปน ประเด็นเรียกร้องเอกราชเป็นเรื่องละเอียดอ่อนสำหรับจีนซึ่งเผชิญปัญหากับไต้หวันที่จีนถือเป็นมณฑลในปกครอง แต่กลับพยายามประกาศเอกราชจากจีนที่ผ่านมา
 
 
 
 

ที่มา:สำนักข่าวไทย