สิงคโปร์ติดกล้องจับความร้อนปราบคนสูบบุหรี่ที่ห้ามสูบ


 
เมื่อ 10 ก.ค. รัฐบาลสิงคโปร์วางแผนติดตั้งกล้องตรวจจับความร้อนคุณภาพสูง 300 ตัว ตามพื้นที่พักอาศัยและพื้นที่สาธารณะอื่นๆทั่วเกาะสิงคโปร์ เพื่อจับผู้สูบบุหรี่ในพื้นที่ไม่ได้รับอนุญาต พร้อมเผยว่ากล้องยังสามารถตรวจจับการกระทำที่ไม่ถูกสุขลักษณะได้ด้วย เช่น การถ่มน้ำลายหรือทิ้งขยะเรี่ยราด
 
ทั้งนี้ สิงคโปร์มีโทษปรับสูบบุหรี่ในพื้นที่ไม่ได้รับอนุญาต 740 ดอลลาร์ และไม่อนุญาตการใช้บุหรี่ไฟฟ้า.
 
 
 
 

ที่มา:ไทยรัฐ