ธนาคารกลางสิงคโปร์เข้มงวดนโยบายการเงินครั้งใหม่


 
ธนาคารกลางสิงคโปร์เข้มงวดนโยบายการเงินเป็นครั้งที่สองของปีนี้ โดยให้เหตุผลว่าเศรษฐกิจสิงคโปร์น่าจะขยายตัวต่อเนื่องหากการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกไม่เผชิญอุปสรรคจากข้อพิพาทการค้าสหรัฐ-จีน 
 
สำนักงานการเงินสิงคโปร์ (เอ็มเอเอส) ทำหน้าที่คล้ายธนาคารกลาง ดำเนินนโยบายผ่านการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนมากกว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบาย เอ็มเอเอสแถลงนโยบายรายครึ่งปีในวันนี้ว่า จะขยับแถบอัตราแลกเปลี่ยนให้ชันขึ้นเล็กน้อย แต่จะคงความกว้างและค่ากลางไว้ดังเดิม เพราะคาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้นในระยะสั้นเนื่องจากผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) สูงกว่าความน่าจะเป็นเล็กน้อย โดยคาดว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะอยู่ในกรอบร้อยละ 1.5-2 ในปีนี้ และร้อยละ 1.5-2.5 ในปีหน้า ส่วนจีดีพีจะอยู่ที่ร้อยละ 2.5-3.5 ในปีนี้ และเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในปีหน้า 
 
นักเศรษฐศาสตร์ตีความถ้อยแถลงเอ็มเอเอสว่า ส่งสัญญาณว่าจะเข้มงวดนโยบายการเงินอีกในเดือนเมษายนปีหน้า เพราะคาดว่าเงินเฟ้อยังสูงต่อไป อีกทั้งเอ็มเอเอสยังระบุในถ้อยแถลงว่า การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกจนถึงขณะนี้ค่อนข้างยืดหยุ่นอยู่ แต่ปีหน้าเสี่ยงได้รับผลกระทบจากข้อพิพาทการค้าโลก หากการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกไม่มีอุปสรรคในเรื่องนี้เศรษฐกิจสิงคโปร์ปีหน้าก็น่าจะขยายตัวใกล้ความน่าจะเป็น ข้อมูลที่มีการเผยแพร่วันนี้ชี้ว่า เศรษฐกิจไตรมาสสามของสิงคโปร์ขยายตัวต่ำกว่าที่คาด
 
 
 
 

ที่มา:สำนักข่าวไทย