สิงคโปร์ยึดได้เกล็ดตัวนิ่มจำนวนมากสองครั้งในสัปดาห์เดียว


 
สิงคโปร์ยึดได้เกล็ดตัวนิ่มน้ำหนักเกือบ 13 ตัน มูลค่า 38 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 1,207 ล้านบาท) ในตู้สินค้าตู้หนึ่งเมื่อวันจันทร์ หลังจากเมื่อวันพุธที่แล้วเพิ่งยึดได้เกล็ดตัวนิ่มปริมาณใกล้เคียงกันในตู้สินค้าเช่นกัน
 
รัฐบาลสิงคโปร์แถลงวันนี้ว่า เจ้าหน้าที่ศุลกากรและตรวจคนเข้าเมืองพบเกล็ดตัวนิ่ม 12.7 ตัน บรรจุในถุง 474 ถุงอยู่ในตู้สินค้าที่ติดฉลากว่าเป็นเมล็ดสำหรับผลิตชา ประมาณว่าต้องฆ่าตัวนิ่มมากถึง 21,000 ตัว จึงจะได้เกล็ดจำนวนมหาศาลเช่นนี้ ตู้สินค้าดังกล่าวมีต้นทางมาจากไนจีเรีย ส่งผ่านสิงคโปร์ และมีปลายทางที่เวียดนาม แถลงการณ์ระบุว่า รัฐบาลสิงคโปร์จะไม่ยอมถูกใช้เป็นเส้นทางลอบลำเลียงสัตว์หายากและอวัยวะสัตว์
 
ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 3 เมษายน เจ้าหน้าที่สิงคโปร์เพิ่งยึดได้เกล็ดตัวนิ่มหนัก 12.9 ตัน มูลค่า 38.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 1,230 ล้านบาท) ในตู้สินค้าที่ส่งมาจากไนจีเรียผ่านสิงคโปร์จะไปเวียดนามเช่นกัน กฎหมายสิงคโปร์กำหนดโทษปรับสูงสุด 500,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ (ราว 11.74 ล้านบาท) และจำคุกสูงสุด 2 ปี กับผู้ที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดในคดีลอบนำเข้าหรือส่งออกสัตว์ป่า
 
ตัวนิ่มและเกล็ดตัวนิ่มเป็นสินค้าราคาแพงในจีนและเวียดนามที่มีความเชื่อว่ามีสรรพคุณทางยา แม้ยังไม่มีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ยืนยันเรื่องนี้ กลุ่มสวัสดิการสัตว์ระบุว่า สิงคโปร์มีเครือข่ายการค้ากว้างขวาง มีท่าเรือที่บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ จูงใจให้แก๊งลอบค้าสัตว์ป่าใช้เป็นเส้นทางลำเลียงไปยังลูกค้าในประเทศอื่น.
 
 
 
 

ที่มา:สำนักข่าวไทย