"หลี่ เค่อเฉียง" ยอมรับ "ยาก" คงจีดีพีจีนโต6%


 
นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีของจีน ยอมรับว่า เป็นเรื่องยากมากๆที่จะรักษาอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ(จีดีพี)ไว้ที่6% หรือมากกว่านี้ เพราะปัจจัยเสี่ยงจากภายนอกประเทศมีหลายด้านและมีความสลับซับซ้อน
 
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีจีน กล่าวว่า จีน ซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ2ของโลก กำลังถูกกดดันจากภาวะขาลงทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการเติบโตของเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ประกอบกับการแผ่ขยายอิทธิพลของลัทธิกีดกันทางการค้า และลัทธิเอกภาพนิยม หรือการดำเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใดแต่เพียงฝ่ายเดียว
 
ที่ผ่านมา สำนักงานสถิติแห่งชาติของจีนรายงานทางเศรษฐกิจของประเทศประจำไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ ว่าขยายตัว 6.2% ต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนมี.ค. 2535 และลดลงจากไตรมาสแรกซึ่งมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ 6.4% แต่รัฐบาลปักกิ่งมองว่ายังอยู่ในกรอบเป้าหมายที่กำหนดไว้ คือระหว่าง 6.0% ถึง 6.5% ตลอดทั้งปีนี้ ขณะที่อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีแรกอยู่ที่ 6.3% เทียบกับตลอดทั้งปีที่แล้วซึ่งอยู่ที่ 6.6%
 
 
 
 
 

ที่มา:กรุงเทพธุรกิจ