สิงคโปร์แซงสหรัฐขึ้นเป็นประเทศที่มีศักยภาพด้านการแข่งขันสูงสุด


 
ผลการจัดอันดับของเวิร์ล อีโคโนมิค ฟอรั่ม ยกให้สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีศักยภาพด้านการแข่งขันทางธุรกิจสูงสุด แซงหน้าสหรัฐ
 
ในปีนี้ เวิร์ล อีโคโนมิค ฟอรั่ม ได้ยกให้สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีศักยภาพด้านการแข่งขันสูงสุด แซงหน้าสหรัฐ จากความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน ตลาดแรงงาน และการพัฒนาระบบการเงิน โดยการจัดอันดับของเวิร์ล อีโคโนมิค ฟอรั่มได้ประเมินศักยภาพของ 141 ประเทศและดินแดนทั่วโลก
 
สำหรับเขตปกครองที่มีศักยภาพด้านการแข่งขันสูงสุดเป็นอันดับ 3 ได้แก่ ฮ่องกง ซึ่งขึ้นจากอันดับ 7 เมื่อปีที่แล้ว จากจุดเด่นด้านเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาค และการสาธารณสุขที่พัฒนาขึ้น ส่วนญี่ปุ่นตกจากอันดับ 5 ลงไปอยู่อันดับ 6 จากจุดเด่นด้านอัตราการเกิดอาชญากรรมต่ำ การสาธารณสุข และโครงสร้างพื้นฐาน
 
ขณะที่เวียดนามเป็นประเทศที่ก้าวกระโดดที่สุด โดยขึ้นจากอันดับที่ 77 มาอยู่ที่อันดับ 67 และรายงานยังระบุด้วยว่า เอเชีย-แปซิฟิกเป็นเขตที่มีศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงสุดของโลก.
 
 
 
 

ที่มา:สำนักข่าวไทย