ชาวญี่ปุ่นว่าการขึ้นภาษีส่งผลกระทบเล็กน้อย


 
ผลสำรวจ ระบุ ชาวญี่ปุ่นกว่าร้อยละ 60 เห็นว่าการขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ส่งผลกระทบเพียงเล็กน้อย
 
ผลสำรวจความคิดเห็นโดยบรรษัทกระจายเสียงของญี่ปุ่นหรือเอ็นเอชเค ซึ่งสุ่มสำรวจประชาชน 2,174 คน ทางโทรศัพท์ โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามกลับมาร้อยละ 58 พบว่า ชาวญี่ปุ่นกว่าร้อยละ 60 เห็นว่าการขึ้นภาษีผู้บริโภค หรือภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่เริ่มใช้เมื่อเดือนตุลาคม ส่งผลกระทบเพียงเล็กน้อย
 
แบบสอบถามได้ถามชาวญี่ปุ่นถึงผลกระทบที่ได้รับหลังจากรัฐบาลได้ขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มจากร้อยละ 8 เป็นร้อยละ 10 รวมถึงการที่รัฐบาลออกโครงการชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เงินสด และพบว่าร้อยละ 62 ของผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่า การขึ้นภาษีส่งผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่อการเงินของครอบครัว และมีร้อยละ 29 ของผู้ตอบแบบสอบถามที่เห็นว่าหมุนเงินให้ชนเดือนได้ลำบากขึ้น
 
 
 
 
 

ที่มา:สำนักข่าวไทย