ญี่ปุ่นวางแผนสนับสนุนการพัฒนาโดรน


 
รัฐบาลญี่ปุ่นกำลังวางแผนที่จะให้การสนับสนุนทางการเงิน เพื่อการพัฒนาโดรนรุ่นต่อไป โดยทางการต้องการที่จะสนับสนุนผู้ผลิตโดรนในประเทศในตลาดโลกที่ปัจจุบันจีนครองตลาดอยู่ถึง ร้อยละ 70 
 
ความช่วยเหลือดังกล่าวจะมีทั้งสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำจากสถาบันการเงินของรัฐ รวมถึงจะมีการลดภาษี และให้เงินอุดหนุนพิเศษ ทั้งนี้ ผู้ผลิตจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดเพื่อรับการสนับสนุน ซึ่งรวมถึงการต้องปฏิบัติตามขั้นตอน เพื่อป้องกันการแฮกเข้าถึงภาพ และการรั่วไหลของภาพที่ถ่ายโดยโดรน โดยปัจจุบันความเป็นผู้นำด้านโดรนของจีนกำลังก่อให้เกิดความกังวลเรื่องความปลอดภัยของข้อมูล
 
คาดว่า ในอนาคตอุตสาหกรรมโลจิสติกและการทำฟาร์มของญี่ปุ่นจะได้ประโยชน์จากโดรนมากขึ้น และคาดว่า รัฐบาลจะเสนอร่างกฎหมายเกี่ยวกับความช่วยเหลือและแนวทางต่อที่ประชุมสภาในปลายเดือนนี้.
 
 
 
 
 

ที่มา:สำนักข่าวไทย