'สิงคโปร์' จับมือ 6 ประเทศ ตกลงไม่ปิดสายการผลิตช่วงโควิด-19


 
สิงคโปร์ เน้นการรักษาสายพานการผลิต เพื่ออุ้มเศรษฐกิจผ่านพ้นการแพร่ระบาดของโควิด-19 ประเทศทั้งฝั่งเอเชียและยุโรปเข้าร่วมแนวคิดดังกล่าวแล้ว
 
แถลงกาณ์วันที่ 25 มี.ค. จากรัฐบาลสิงคโปร์ ร่วมกับออสเตรเลีย บรูไน แคนาดา ชิลี เมียนมา และนิวซีแลนด์ มีความเห็นร่วมกันในการคงไว้ ซึ่งการเปิดสายการผลิตระหว่างทั้ง 7 ประเทศ ให้สามารถขนส่งสินค้าและอุปกรณ์สำคัญท่ามกลางการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยประกาศดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่สัปดาห์ก่อนหน้านี้รัฐบาลสิงคโปร์และนิวซีแลนด์มีความตกลงในทำนองเดียวกัน 
 
ช่วงหนึ่งในถ้อยแถลงกล่าวว่า “เราตระหนักว่าการกระทำเช่นอยู่ในความสนใจร่วมของพวกเราเพื่อที่จะทำให้สายการผลิตเปิดต่อไป ซึ่งรวมทั้งการขนส่งทางอาการและทางทะเล เพื่อให้สินค้าและอุปกรณ์จำเป็นต่างๆ สามารถไปยังจุดหมายปลายทางได้”
 
เหล่ารัฐมนตรีของแต่ละประเทศย้ำว่า ทุกฝ่ายจะร่วมมือทำงานอย่างใกล้ชิดและร่วมกันแก้ปัญหาที่อาจมาขัดขวางการขนส่งสินค้าต่างๆ โดยชี้ว่า ทุกฝ่ายมองเห็นถึงความสำคัญในเรื่องมาตรการภาษีในการส่งออกและกำแพงภาษีต่างๆ และได้มองถึงการแก้ไขบังคับเหล่านั้นไว้แล้ว
 
ตั้งแต่การแพร่ระบาดเริ่มยกระดับขึ้น อุตสาหกรรมการขนส่งโดยเฉพาะจากทางอากาศได้รับผลกระทบอย่างมาก เช่นเดียวกับการขนส่งทางทะเล ซึ่งโฆษกของความร่วมมือครั้งนี้ชี้ว่า “นี่เป็นหนึ่งในเสาหลักสำคัญเพื่อตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพต่อโรคโควิด-19”
 
‘ชาน ชัง ซิง’ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมของสิงคโปร์ กล่าวว่า ในฐานะประเทศที่ภูมิใจในความเปิดกว้างและการเชื่อมต่ออย่างเข้มแข็ง สิงคโปร์สัญญาที่จะนำมาประเทศพาร์ทเนอร์ที่มีแนวคิดเช่นเดัยวกันมาอยู่ด้วยกันเพื่อช่วยพยุงการเชื่อมต่อทั้งฝั่งการค้าและสายการผลิต และจะเดินหน้าเป็นผู้นำในด้านนี้
 
นอกจากนี้ สิงคโปร์ ยังต้องรับประเทศอื่นๆ ที่มีแนวความคิดเช่นเดียวกันให้มาร่วมในการรักษาสายการผลิตโลกไม่ให้หยุดชะงักด้วย
 
 
 
 
 

ที่มา:วอยซ์ทีวี