ชาวเมียนมาทางเหนือของไทยเลือกตั้งล่วงหน้า


 
ชาวเมียนมาที่อาศัยอยู่ทางเหนือของไทยใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าที่สถานกงสุลเมียนมา จังหวัดเชียงใหม่ ก่อนที่เมียนมาจะมีการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 8 พฤศจิกายน
 
เว็บไซต์สำนักข่าวอิรวดีของเมียนมารายงานว่า ชาวเมียนมาที่อาศัยอยู่ทางเหนือของไทยลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า 1,027 คน เป็นส่วนหนึ่งของชาวเมียนมากว่า 100,000 คนที่ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าตามสถานทูตและสถานกงสุลใน 45 แห่งทั่วโลกระหว่างวันที่ 1-18 ตุลาคม เก้าจังหวัดทางเหนือของไทยรวมทั้งเชียงใหม่มีชาวเมียนมาต่างถิ่นประมาณ 60,000-70,000 คน แต่ส่วนใหญ่ไม่ได้ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า อาสาสมัครเผยว่า เกิดจากเหตุผลหลายประการ เช่น อาศัยอยู่ไกลจากเชียงใหม่ ไม่เคยได้รับข้อมูลเรื่องการลงทะเบียน ไม่สามารถลางานไปลงทะเบียน
 
สถานกงสุลเมียนมาจังหวัดเชียงใหม่ประกาศหลังเสร็จสิ้นการใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าตั้งแต่วันอาทิตย์จนถึงวันอังคารที่ผ่านมาว่า มีผู้ใช้สิทธิทั้งหมด 641 คน คิดเป็นร้อยละ 62 ของผู้ลงทะเบียน เทียบกับการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี 2558 ที่มีชาวเมียนมาเดินทางมาใช้สิทธิที่สถานทูตในกรุงเทพเพียง 30-40 คน เพราะในเวลานั้นยังไม่มีสถานกงสุล อาสาสมัครเผยว่า ครั้งนี้ข่าวสารการเลือกตั้งเข้าถึงชุมชนเมียนมามากขึ้น ส่วนหนึ่งเพราะพรรคการเมืองหันมาใช้การหาเสียงออนไลน์เข้าถึงคนทั้งในและต่างประเทศ ขณะที่โครงการความช่วยเหลือคนต่างถิ่นออกอากาศรายการวิทยุให้ความรู้เรื่องการใช้สิทธิเป็นภาษาเมียนมาและภาษาฉานให้แก่ชุมชนชาวเมียนมาในไทย เพราะร้อยละ 80 ของชาวเมียนที่ลงทะเบียนใช้สิทธิในเชียงใหม่อพยพมาจากรัฐฉาน ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมียนมาที่มีการสู้รบระหว่างกองทัพและกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์มานาน.
 
 
 
 
 

ที่มา:สำนักข่าวไทย