เวียดนามเสร็จสิ้นโครงการส่งสัญญาณและออกอากาศโทรทัศน์ระบบดิจิทัลภาคพื้นดิน


 
เวียดนามยุติการออกอากาศโทรทัศน์ผ่านระบบอนาล็อก 
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสื่อสารและประชาสัมพันธ์ของเวียดนาม นายเหงวียนแหมงหุ่ง แถลงเมื่อ 11 มกราคม 2564 ว่า เสร็จสิ้นการดำเนินโครงการพัฒนาการส่งสัญญาณและออกอากาศโทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพื้นดินปี 2020 ตามมติวันที่ 27 ธันวาคม 2554 ของนายกรัฐมนตรี และยุติการออกอากาศโทรทัศน์ผ่านระบบอนาล็อกนับตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคมปี 2563 ภายหลังดำเนินโครงการมาเป็นเวลา 9 ปี โครงการนี้ได้ประสบความสำเร็จสูงกว่าเป้าหมายที่ได้วางไว้  มีส่วนร่วมปฏิบัติตามคำมั่นต่างๆ ของอาเซียนเมื่อปี 2553 คือ การยุติการออกอากาศโทรทัศน์ผ่านระบบอนาล็อกในปี 2563 
 
สำหรับ เวียดนามอยู่อันดับที่ 78 จากจำนวนทั้งหมด 193 ประเทศที่ยุติการออกอากาศโทรทัศน์ผ่านระบบอนาล็อก
 
 
 
 
ที่มา VOV World 
 

ที่มา:ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์