จักรพรรดิญี่ปุ่นหวังประเทศมีอนาคตสดใสพ้นจากโควิด


 
สมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะของญี่ปุ่นทรงคาดหวังว่า ประเทศจะมีอนาคตที่สดใส เนื่องจากเริ่มมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 แล้ว
 
สมเด็จพระจักรพรรดิพระราชทานกระแสพระราชดำรัสแก่กลุ่มผู้สื่อข่าวที่พระราชวังอิมพีเรียลในกรุงโตเกียว เนื่องในวันคล้ายวันพระเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 61 พรรษาในวันนี้ โดยประทับอยู่หลังแผ่นใสขนาดใหญ่ว่า โชคดีที่ยอดผู้ติดเชื้อใหม่ดูเหมือนจะลดลงทั่วประเทศ นอกจากนี้โครงการฉีดวัคซีนก็ได้เริ่มต้นแล้ว ทรงคาดหวังถึงอนาคตสดในที่รออยู่ข้างหน้า เนื่องจากพสกนิกรญี่ปุ่นก้าวข้ามวิกฤตโคโรนาไวรัสได้ด้วยการแบ่งเบาความเจ็บปวดและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
 
สมเด็จพระจักรพรรดิเสด็จขึ้นครองราชย์ในเดือนพฤษภาคม 2562 หลังจากพระราชบิดาอากิฮิโตะสละราชสมบัติ การเฉลิมฉลองเนื่องในวันคล้ายวันพระเฉลิมพระชนมพรรษาปีนี้เป็นไปอย่างเงียบ ๆ เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ส่วนธรรมเนียมปฏิบัติที่มีมาตั้งแต่ปี 2491 สมเด็จพระจักรพรรดิจะเสด็จออก ณ สีหบัญชร พร้อมด้วยสมาชิกราชวงศ์ทักทายพสกนิกรที่มารวมตัวหน้าพระราชวังเพื่อถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระเฉลิมพระชนมพรรษา
 
ญี่ปุ่นเริ่มฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เมื่อวันพุธที่แล้ว โดยฉีดให้กับกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์เป็นกลุ่มแรก ส่วนผู้มีอายุ 65 ปีขึ้นไปจำนวน 36 ล้านคน รัฐบาลจะเริ่มฉีดวัคซีนให้ในเดือนเมษายนนี้ตามกำหนด แต่จะทยอยฉีดอย่างช้า ๆ ว่า เนื่องจากบริษัทไฟเซอร์ของสหรัฐได้ชะลอการเพิ่มกำลังผลิตวัคซีนออกไปจนถึงเดือนพฤษภาคม ทำให้ปริมาณวัคซีนจะมีจำกัดมากจนถึงเดือนเมษายน ญี่ปุ่นมียอดผู้ป่วยโรคโควิด-19 สะสมกว่า 425,500 คน เสียชีวิตกว่า 7,400 คน.
 
 
 
 
 

ที่มา:สำนักข่าวไทย