ไทย-เวียดนาม ประชุมทวิภาคีประชุมทวิภาคี ร่างแผนต่อต้านค้ามนุษย์ระยะที่ 3


 

        พม. นำทีม ร่วมประชุมทวิภาคีไทย-เวียดนาม จัดทำแผนปฏิบัติการต่อต้านค้ามนุษย์ระยะที่ 3 ขณะที่ มติที่ประชุมเห็นชอบให้ไทยเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไป ...
        เมื่อวันที่ 17 ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และนางเสาวนีย์ โขมพัตร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพัฒนาสังคมฯ ได้เข้าร่วมการประชุมทวิภาคี ระหว่างสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและราชอาณาจักรไทย เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการต่อต้านการค้ามนุษย์ระยะที่ 3 (2560-2563) ที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม เมื่อช่วงเช้าวันที่ 16 ก.ย. โดยกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ (กรมตำรวจเวียดนาม) เป็นเจ้าภาพ
 
 
        บรรยากาศการประชุมร่วมระหว่างคณะผู้แทนฝ่ายไทยและเวียดนาม
 
การประชุมครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายร่วมกันพิจารณาแผนปฏิบัติการ (POA) เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ ประกอบด้วย 5 แผน คือ 1. ความร่วมมือในการดำเนินงานตามข้อตกลง 2. ด้านการป้องกัน 3. ด้านการคัดแยกผู้เสียหายส่งกลับและคืนสู่สังคม 4. ด้านการปราบปรามและการดำเนินคดี 5. ด้านการทบทวนความตกลง (MOU)
 
 
        นายไมตรี อินทุสุต ปลัด พม.ร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการต่อต้านการค้ามนุษย์ระยะที่ 3 ระหว่างไทย-เวียดนาม
 
ด้าน นายไมตรี อินทุสุต ปลัดพัฒนาสังคมฯ ได้กล่าวยืนยันว่า ประเทศไทยให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความร่วมมือทวิภาคีระหว่างประเทศไทยและเวียดนามโดยเน้นย้ำใน 4 ประเด็น ได้แก่
        1. การมีทิศทางการทำงานตามแผนปฏิบัติการที่ดี จะทำให้มีผลสำเร็จของการทำงานร่วมกัน รวมถึงการสร้างเครือข่าย การทำงานอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ประเทศเวียดนามตำรวจจะเป็นหน่วยงานหลักในขณะเดียวกันฝ่ายไทยประกอบด้วยสหวิชาชีพโดย พม. เป็นหน่วยงานหลักระดับชาติ
        2. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ต้องให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นทาง
        3. ประเทศไทยให้ความสำคัญในประเด็นการลงโทษผู้กระทำความผิดด้านการค้ามนุษย์โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งนี้เมื่อผู้เสียหายได้รับความคุ้มครองในหน่วยงานของไทยจะได้รับการดูแลเสมือนลูกในครอบครัวที่อบอุ่น
        4. ไทยจะพยายามดำเนินกระบวนการส่งกลับและคืนสู่สังคมโดยคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และประโยชน์สูงสุดของผู้เสียหายเป็นหลัก โดยตระหนักถึงความสำคัญอย่างเท่าเทียมกัน
        "รัฐบาลไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การประชุมวันนี้ จะส่งผลให้เกิดความร่วมมือ การจับมือ ร่วมใจ เปิดใจ มั่นใจ ซึ่งเป็นพื้นฐานแห่งความสำเร็จของความร่วมมือในอนาคต" นายไมตรี กล่าว
        นอกจากน้ี มติที่ประชุมเห็นชอบให้ฝ่ายไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมทวิภาคี เพื่อดำเนินกิจกรรมตามแผนในครั้งต่อไป และช่วงค่ำวันเดียวกัน กระทรวงความมั่นคงสาธารณะประเทศเวียดนาม ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่คณะผู้แทนไทยท่ามกลางบรรยากาศเต็มเปี่ยมด้วยมิตรภาพแนบแน่น
 
 
        นางด๋าว ฮอง ลัน รมช.แรงงาน ทหารผ่านศึกและกิจการสังคม รับมอบของที่ระลึกจาก นายไมตรี อินทุสุต ปลัด พม.
 
ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า วันเดียวกัน นายไมตรี อินทุสุต ปลัดพัฒนาสังคมฯ และคณะผู้แทน ได้ร่วมประชุมกับผู้แทนกระทรวงแรงงาน ทหารผ่านศึก และกิจการสังคม (MOLISA) โดยมี นางด๋าว ฮอง ลัน รมช.MOLISA ให้การต้อนรับ และแลกเปลี่ยนข้อมูล ภารกิจ ประสบการณ์การทำงานในด้านกิจการสังคม โดยเฉพาะประเด็นสตรีของทั้ง 2 ประเทศ พร้อมทั้งยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ความร่วมมือการดำเนินงานระดับทวิภาคีในภูมิภาคอาเซียน โดยการประชุมครั้งนี้ เป็นผลสืบเนื่องจาก การพบปะระหว่าง ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมฯ และ รมว.ของเวียดนาม ในการประชุม สหประชาชาติด้านสตรี ณ นครนิวยอร์ก เมื่อเดือนมีนาคม ที่ผ่านมา และในการประชุมทางกระทรวง MOLISA ของเวียดนามต้องการศึกษาดูงานของ พม.ในด้านความเสมอภาคระหว่างเพศ, oscc, กลไกการทำงานของ พม. ในระดับชุมชน เช่น ศพค.- อาสาสมัคร พม.ในชุมชน ด้วย
 
 
        นายมานพชัย วงศ์ภักดี ออท.ณ กรุงฮานอย ให้การต้อนรับ นายไมตรี ปลัด พม.และคณะ
 
พร้อมกันนี้ นายไมตรี อินทุสุต ปลัด พม. ได้นำคณะเข้าเยี่ยมคารวะ นายมานพชัย วงศ์ภักดี เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงฮานอย เพื่อแลกเปลี่ยนพูดคุยกันในประเด็นสังคม โดยเฉพาะประเด็นสตรีไทยและการช่วยเหลือคุ้มครอง รวมทั้งผลประโยชน์ต่อสตรีไทยและคนไทยที่ไปทำงานและใช้ชีวิตที่ประเทศเวียดนาม.
 
 

ที่มา:THAISOHOT