ไทย-ลาว กระชับความร่วมมือด้านความมั่นคง เข้มร่วมติดตามป้องกันภัยข้ามชาติ รุกขยายผลคุมทะเบียนการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่


 
เมื่อ 12 ก.พ. 61 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม. และ รมว.กห. พร้อมคณะ ได้เดินทางไปเยือนสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ นครเวียงจันทน์ ตามคำเชิญของรัฐบาล สปป.ลาว เพื่อพัฒนาสัมพันธ์และสานต่อความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างกัน 
 
โดย พล.อ.ประวิตร และคณะได้เข้าเยี่ยมคาราวะ ฯพณฯ ทองลุน สีลุลิด นรม.สปป.ลาว ณ ทำเนียบรัฐบาล  โดยหารือร่วมกันถึงความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ ที่มีพัฒนาการแน่นแฟ้นและเกื้อกูลกันมากขึ้น ทั้งด้านพลังงาน การคมนาคม ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านการทหารโดยเฉพาะความร่วมมือด้านความมั่นคง ที่ต้องรับมือกับการเผชิญหน้า จากภัยยาเสพติด อาชญกรรมข้ามชาติ และการก่อการร้าย
 
หลังจากนั้น ได้เดินทางเข้าพบ ท่าน สอนไช สีพันดอน รองนรม.สปป.ลาว  ณ โรงแรมดอนจันทร์ โดยหารือร่วมกัน  ถึงแนวทางสานต่อความร่วมมือแก้ปัญหาที่กระทบต่อความมั่นคงที่สำคัญของทั้งสองประเทศ ทั้งปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์ การก่อการร้าย และอาชญกรรมข้ามชาติ  ซึ่งปัจจุบันใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือกระทำผิดมากขึ้น โดยเฉพาะโทรศัพท์เคลื่อนที่   โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้อง ถึงความจำเป็นต้องจัดทำและพัฒนาระบบข้อมูลผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ร่วมกัน เพื่อร่วมกันตรวจสอบ ติดตามการกระทำผิดที่เป็นปัญหาความมั่นคงของทั้งสองประเทศ 
 
ต่อจากนั้น รองนรม.และรมว.กห.และประธาน. กสทช.ได้เป็นผู้แทนฝ่ายไทย ร่วมกับ รองนรม.สปป.ลาว และรมว.กระทรวงไปรษณีย์และโทรคมนาคม กระทำพิธีส่งมอบระบบการลงทะเบียนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ให้กับสปป.ลาว  ซึ่งสามารถใช้เป็นระบบตรวจสอบอัตลักษณ์ของผู้ใช้บริการ ทั้งลายนิ้วมือและใบหน้า ให้ถูกต้องตรงกับบัตรประชาชน ในการแบ่งแยกและติดตามคนบ่ดีและปกป้องคนดีต่อไป  
 
โดย พล.อ.ประวิตร กล่าวเชื่อมั่นว่า ความริเริ่มระหว่าง สปป.ลาว และ ไทยโดยสำนักงาน กสทช. ในการผลักดันการลงทะเบียนผู้ใช้บริการของทั้งสองประเทศให้ทันสมัยและปลอดภัยครั้งนี้  จะเป็นส่วนสำคัญ ของความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน ที่จะตามมา. ซึ่งการพัฒนาความร่วมมือด้านความมั่นคงในด้านอื่นๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนทั้งสองประเทศและประเทศสมาชิกอาเซียนในภาพรวม
 
 
 
 

ที่มา:รัฐบาลไทย