เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ เดินทางเข้ารับหน้าที่และยื่นสำเนาพระราชสาส์นตราตั้งต่อกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา


   
เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ได้เดินทางถึงกรุงพนมเปญเพื่อเข้ารับหน้าที่ โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และทีมประเทศไทย ร่วมต้อนรับที่ท่าอากาศยานนานาชาติพนมเปญ
           
ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าพบนายฮุน ฮัน รักษาการผู้อำนวยการกรมพิธีการทูต ณ กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา เพื่อยื่นสำเนาพระราชสาส์นตราตั้งและแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับหน้าที่ โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวว่ามุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชาให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น ทั้งในระดับรัฐบาลและระดับประชาชน ซึ่งรักษาการผู้อำนวยการกรมพิธีการทูต ได้กล่าวต้อนรับเอกอัครราชทูตฯ และแสดงความเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศจะได้รับการยกระดับสืบไป
 
 
 
 

ที่มา:กระทรวงการต่างประเทศ