รองกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากาเข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปี 2561 ของสมาคมมิตรภาพญี่ปุ่น-ไทยแห่งสภาจังหวัดเกียวโต


 
เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ นายนฤชัย นินนาท รองกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ได้เข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๑ ของสมาคมมิตรภาพญี่ปุ่น-ไทยแห่งสภาจังหวัดเกียวโต (Japan-Thailand Friendship Association of Kyoto Prefectural Assembly) ที่โรงแรม Shin Miyako Hotel “Yomeiden” เมืองเกียวโต โดยนาย Masaharu Murata ประธานสภาจังหวัดเกียวโต และนาย Shuichi Yamauchi รองผู้ว่าราชการจังหวัดเกียวโต เข้าร่วมด้วย
 
สมาคมมิตรภาพญี่ปุ่น-ไทยแห่งสภาจังหวัดเกียวโตมีสมาชิก ๔๒ คน มีนาย Hiroshi Sugayaสมาชิกสภาจังหวัดเกียวโตจากพรรค LDP เป็นประธาน และได้ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ฯ ให้การสนับสนุนสมาคมแลกเปลี่ยนการศึกษาญี่ปุ่น-ไทย ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นในพื้นที่จังหวัดเกียวโต อย่างต่อเนื่อง และมีกำหนดจะจัดงานวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ ๓ ที่จังหวัดเกียวโตในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เพื่อส่งเสริมมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น
 
รองกงสุลใหญ่นฤชัยฯ ได้กล่าวในช่วงพิธีเปิด ย้ำความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของเกียวโต บทบาทด้านการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ที่โดดเด่น การพัฒนาเกียวโตให้เป็น “Smart City” ที่มุ่งไปสู่ความยั่งยืนยังเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เมืองอื่น ๆ ที่ผ่านมาจังหวัดเกียวโตมีส่วนสำคัญในความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุน เป็นอย่างมาก เนื่องจากมีความร่วมมือระหว่างกันครอบคลุมสาขาต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง มีคณะจากประเทศไทยในทุกระดับเยือนจังหวัดเกียวโตอย่างต่อเนื่อง และได้แสดงความพร้อมที่จะร่วมมือกับสมาคมมิตรภาพญี่ปุ่น-ไทยแห่งสภาจังหวัดเกียวโต ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไป 
 
 
 
 

ที่มา:กระทรวงการต่างประเทศ