พาณิชย์มั่นใจค้าชายแดนปีนี้ทะลุ 1.5 ล้านล้านบาท


 
กรมการค้าต่างประเทศกางแผนปั๊มยอดการค้าชายแดนปี 61 เตรียมลุยเจาะเมืองรองตลาด CLMV มั่นใจทะลุ 1.5 ล้านล้านบาท
 
นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ปี 2561 กรมฯ จะเร่งขยายการค้าการลงทุนชายแดนและผ่านแดนกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศในอาเซียน โดยมีนโยบายมุ่งบุกเจาะตลาดเมืองรองเพิ่มมากขึ้นตามนโยบายที่ได้รับจากนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ให้ความสำคัญกับการบุกเจาะตลาดใหม่ ๆ ซึ่งจะเน้นการขยายตลาดการค้าการลงทุนไปยัง CLMV เป็นพิเศษ รวมถึงเมืองรองในมาเลเซียและอินโดนีเซีย โดยมีแผนผลักดันผู้ประกอบการไทยเข้าไปทำการค้า การลงทุนกับเมืองรองเป้าหมาย ผลักดันการตั้งจุดกระจายสินค้า การจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายระหว่างนักธุรกิจรุ่นใหม่ของไทยกับ CLMV การจัดคณะผู้แทนไปเยือนเมืองรอง และการจัดมหกรรมการค้าชายแดน 4 ภูมิภาค เพื่อกระตุ้นการค้าขายและการบริโภคสินค้าไทย 
 
สำหรับเมืองรองเป้าหมาย เช่น แขวงจำปาสักของ สปป.ลาว ที่เป็นแขวงทางตอนใต้ มีการขยายตัวของธุรกิจด้านการก่อสร้าง ทั้งการสร้างถนน สร้างเขื่อน และท่องเที่ยว เมืองกว่างนิงห์ เวียดนาม อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือ มีระบบคมนาคมทางน้ำและทางบกที่สะดวก มีท่าเรือน้ำลึก มีชายแดนติดจีน มีจุดผ่านแดนนานาชาติ 3 แห่ง รัฐฉาน เมียนมาร์ จะเน้นการติดตามการผลักดันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เข้าไปลงทุนผลิตไฟฟ้า และผลักดันเอกชนเข้าไปลงทุนในธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว  เมืองอลอสตาร์ รัฐเคดาห์ มาเลเซียที่ติดกับจังหวัดสงขลาและยะลา มีโอกาสขยายการค้า และเมืองเมดาน อินโดนีเซีย ซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับ 3 เป็นศูนย์กลางการค้าและมีนักธุรกิจชาวจีนจำนวนมาก 
 
นายอดุลย์ กล่าวว่า กรมฯ ยังจะใช้กลไกของผู้ประกอบการ YEN-D ที่ปัจจุบันอบรมไปแล้ว 3 ซีซั่น รวม 14 รุ่น มีนักธุรกิจในเครือข่าย 860 คน ซึ่งจะผลักดันให้นักธุรกิจรุ่นใหม่เหล่านี้ขยายการค้า การลงทุนระหว่างกันเพิ่มขึ้น จากปัจจุบันที่มียอดการค้ารวมกันกว่า 2,800 ล้านบาท และขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการอบรมซีซั่นที่ 4 ระหว่างนักธุรกิจไทยกับ CLMV รวมถึงมีแผนที่จะจัด YEN-D Frontier ตามแนวตะเข็บชายแดนและประเทศเพื่อนบ้าน รวม 4 ครั้ง ได้แก่ สระแก้ว กาญจนบุรี สงขลา และหนองคาย และจัดกิจกรรมพิเศษ YEN-D Reunion เพื่อให้ YEN-D ทุกรุ่น ได้ขยายเครือข่ายทางธุรกิจระหว่างกันด้วย 
 
นอกจากนี้ กรมฯ มีแผนที่จะจัดมหกรรมการค้าชายแดน 4 ภูมิภาค โดยมีกิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมการค้าชายแดน คือ การประชุมหารือภาครัฐและภาคเอกชน โครงการ YEN-D Frontier การเจรจาจับคู่ธุรกิจ งานธงฟ้าสินค้าราคาประหยัด โดยด้านกัมพูชาจัดที่ จ.สระแก้ว วันที่ 25 มีนาคม–1 เมษายน 2561 เมียนมาร์ จัดที่ จ.กาญจนบุรี เดือนเมษายน 2561 มาเลเซีย จัดที่ จ.สงขลา วันที่ 19-22 กรกฎาคม 2561 และ สปป.ลาว จัดที่ จ.หนองคาย เดือนกรกฎาคม 2561 
 
สำหรับมูลค่าการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนปี 2560 มีมูลค่า 1,307,150.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่มีมูลค่า 1,200,834.99 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.85 และเดือนมกราคม 2561 มีมูลค่ารวม 115,184.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 2560 ที่มีมูลค่า 88,970.79 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.46 อย่างไรก็ตาม มั่นใจว่าปี 2561 จะขยายตัวได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 15 หรือคิดเป็นมูลค่าถึง 1.5 ล้านล้านบาท. 
 
 
 
 

ที่มา:สำนักข่าวไทย