พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทยให้แก่นายรอย แอล. ชวงเบียน กงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองเซบู ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต


 

เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๔ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา ได้จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทยให้แก่นายรอย แอล. ชวงเบียน กงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองเซบู ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยมีเอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานในพิธี และมีภริยา ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ครอบครัวของนายชวงเบียนฯ รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีดังกล่าว รวมทั้งสิ้น ๒๔ คน

 

 

http://www.mfa.go.th/

ที่มา:กระทรวงการต่างประเทศ