พาณิชย์ถกสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชายแดนภาคเหนือ เร่งเกาะติดสถานการณ์การค้า ดันค้าชายแดนและผ่านแดนปี 2561 โต 15%


 
นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมได้จัดประชุมหารือร่วมกับสำนักงานพาณิชย์ชายแดนภาคเหนือ 8 จังหวัด ได้แก่ จ.แม่ฮ่องสอน เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน พะเยา พิษณุโลก และอุตรดิตถ์ ณ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เพื่อติดตามสถานการณ์การค้าและเกาะติดข้อมูลกฎระเบียบและมาตรการทางการค้า และการให้บริการทางการค้าต่างประเทศของกรม เพื่อให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดรับทราบหรือสอบถามประเด็นข้อสงสัย
 
ทั้งนี้ ยังได้หารือประเด็นปัญหาการค้าชายแดนในพื้นที่ภาคเหนือระหว่างไทย-เมียนมา-สปป.ลาว รวมถึงการค้าผ่านแดนไทย-จีนและเวียดนาม เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและอุปสรรค และเร่งรัดผลักดันสู่เป้าหมายการเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนและผ่านแดนในปี 2561 ที่มีเป้าหมายขยายตัวได้ไม่ต่ำกว่า 15% หรือคิดเป็นมูลค่าถึง 1.5 ล้านล้านบาท
 
นอกจากนี้ ยังได้เดินทางไปศึกษาสำรวจการขนส่งสินค้าทางแม่น้ำโขง ณ ท่าเรือเชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เพื่อหารือกับนายด่านศุลกากรเชียงแสน และศึกษาศักยภาพการให้บริการด้าน โลจิสติกส์ของผู้ประกอบการของไทยและจีน ซึ่งที่ผ่านมาเพิ่งมีการส่งออกไก่แช่แข็งของไทยไปทางแม่น้ำโขงสู่จีน
 
"ได้ศึกษาดูงานสภาพการค้าชายแดน พิธีการนำเข้า-ส่งออกทางบก ณ ด่านศุลกากรเชียงของ สะพานมิตรภาพไทยลาว แห่งที่ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย) ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าบนถนน R3A ผ่าน สปป.ลาว ไปยังมณฑลยูนนานของจีน และสินค้าจากจีนจะขนส่งผ่าน สปป.ลาว เข้าสู่ประเทศไทยผ่านถนนเส้นนี้เช่นกัน" นายอดุลย์ กล่าว
 
สำหรับ จ.เชียงราย เป็นประตูการค้าที่สำคัญสู่ประเทศเพื่อนบ้านถึงสองประเทศ คือ เมียนมา และ สปป.ลาว รวมถึงมีการค้าผ่านแดนไปยังมณฑล ยูนนานทางตอนใต้ของจีน โดยเชียงรายมีจุดผ่านแดนถาวร 6 แห่ง และจุดผ่อนปรนตลอดแนวชายแดนของจังหวัดอีก 9 แห่ง ซึ่งการค้าระหว่างเชียงราย-เมียนมา ในปี 2560 มีมูลค่า 1.14 หมื่นล้านบาท การค้าระหว่างเชียงราย-สปป.ลาว 1.29 หมื่นล้านบาท และการค้าระหว่างเชียงราย-จีน ตอนใต้ 1.22 หมื่นล้านบาท รวมทั้ง 3 ประเทศ มูลค่า 3.55 หมื่นล้านบาท ซึ่งคาดว่าการค้าชายแดนจะขยายตัวเพิ่มขึ้น
 
 
 
 

ที่มา:โพสต์ทูเดย์