การแข่งขันแบดมินตัน ครั้งที่ ๑ ของคณะกรรมการอาเซียน


   

เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการอาเซียน ณ คูเวต ได้จัดการแข่งขันแบดมินตัน ครั้งที่ ๑ ที่ Reggae Badminton Court, Jawhart Al Salh School, Farwaniya สถานเอกอัครราชทูตอาเซียนในคูเวต  ส่งผู้แทนเข้าร่วมแข่งขันกันอย่างคับคั่งประกอบด้วยนักการทูต ข้าราชการท้องถิ่น และครอบครัว การแข่งขันแบ่งเป็นประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ โดยผู้ชนะ ได้แก่ ตัวแทนจากประเทศไทย ลาว บรูไน และอินโดนีเซีย หลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขัน นักกีฬาและกองเชียร์ต่างรับประทานอาหารร่วมกัน กิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และช่วยเสริมสร้างไมตรีจิตรระหว่างประเทศอาเซียน ยังช่วยสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอาเซียนในประเทศเจ้าบ้านได้เป็นอย่างดี

 

http://www.mfa.go.th/

ที่มา:กระทรวงการต่างประเทศ