รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองในโอกาสเข้าร่วมการประชุม International Conference on "The Future of Asia" ครั้งที่๒๔


 

เมื่อวันที่ ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๑ นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองในโอกาสเข้าร่วมการประชุมInternational Conference on "The Future of Asia" ครั้งที่ ๒๔ ซึ่งมีนายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพ  รวมทั้งผู้นำและรัฐมนตรีประเทศในภูมิภาคเอเชียเข้าร่วมด้วย ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้กล่าวถึงการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเอเชีย ซึ่งรวมถึงการให้ทุนแก่ผู้นำเยาวชนเพื่อศึกษาในระดับปริญญาโทและเอกในประเทศญี่ปุ่นในสาขาด้านการพัฒนากว่า ๒,๐๐๐ คน

 

 

http://www.mfa.go.th/

ที่มา:กระทรวงการต่างประเทศ