โครงการเผยแพร่ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ไทย ณ นครเซี่ยงไฮ้


 
ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงพาณิชย์ และสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ จะเข้าร่วมและจัดกิจกรรมในช่วงงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาตินครเซี่ยงไฮ้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (Shanghai International Film Festival 2018) โดยนำนายนวพล ธำรงรัตนฤทธิ์ (เต๋อ) ผู้กำกับภาพยนตร์ นางสาวชุติมณฑน์ จึงเจริญสุขยิ่ง (ออกแบบ) นักแสดงนำจากภาพยนตร์ไทยเรื่อง “Die Tomorrow” และนางบงกช เบญจรงคกุล (ตั๊ก) ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่อง “Sad Beauty” พร้อมด้วยสื่อมวลชนไทยร่วมเดินทางด้วย โดยมีกิจกรรม ดังนี้  
 
          ๑. งานสัปดาห์ภาพยนตร์ไทย ครั้งที่ ๘ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ จัดฉายภาพยนตร์ไทย จำนวน ๕ เรื่อง ได้แก่ (๑) Die Tomorrow (หากพรุ่งนี้คือวันสุดท้าย) (๒) The Promise (เพื่อนที่ระลึก) (๓) E-san Love Story (ส่ม ภัค เสี่ยน) (๔) Sad Beauty (เพื่อนฉันฝันสลาย) และ (๕) 3 A.M. PART (๓ ตีสาม คืนสาม) โดยจะมีพิธีเปิดงานในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น.  ณ Shanghai Grand Theatre
 
          ๒. การจัดบูธประเทศไทยในงานตลาดภาพยนตร์ (Film Market) ณ Shanghai Exhibition Center ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยมีผู้ประกอบการด้านภาพยนตร์ของไทยเข้าร่วม จำนวน ๘ ราย ได้แก่ บริษัท กันตนา โพสท์ โปรดักชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท เดอะ สตูดิโอ พาร์ค (ประเทศไทย) บริษัท เดอะมั้งค์ สตูดิโอ จำกัด บริษัท เบนีโทน (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท โมโนฟิล์ม จำกัด บริษัท ไร้ท์บิยอนด์ จำกัด บริษัท สตูดิโอ ๒๘ จำกัด และบริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 
          ๓. งานเลี้ยงรับรอง ในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการด้านภาพยนตร์ของไทยและจีนได้พบปะสร้างความคุ้นเคยและหารือความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างกัน
 
          ๔. กิจกรรมถาม – ตอบ (Q&A) หลังการจัดฉายภาพยนตร์ โดยผู้กำกับภาพยนตร์ ได้แก่ นายนวพล ธำรงรัตนฤทธิ์ (เรื่อง “Die Tomorrow”) และนางบงกช เบญจรงคกุล (เรื่อง  “Sad Beauty”)
 
          ๕. การเข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลฯ โดยนางบงกช เบญจรงคกุล นักแสดงและผู้กำกับ จะเข้าร่วมงานเดินพรมแดงในพิธีเปิดงาน
 
ปีนี้เป็นปีที่ ๘ ที่กระทรวงการต่างประเทศโดยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ร่วมจัดงานสัปดาห์ภาพยนตร์ไทยในลักษณะกิจกรรมคู่ขนานกับเทศกาลภาพยนตร์นานาชาตินครเซี่ยงไฮ้ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ กิจกรรมต่าง ๆ มีเป้าหมายเพื่อสร้างความตระหนักรู้และความชื่นชมของกลุ่มผู้ชมภาพยนตร์ชาวจีนและชาวต่างชาติในนครเซี่ยงไฮ้เกี่ยวกับภาพยนตร์ไทยซึ่งมีอยู่มาก สร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพให้แก่ภาคอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยในตลาดต่างประเทศ ทั้งนี้ ตลาดภาพยนตร์ของจีนมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จีนจะเป็นตลาดบันเทิงที่มีมูลค่าการตลาดสูงที่สุดในโลกซึ่งเป็นผลจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการสนับสนุนของภาครัฐ
 
 
 
 

ที่มา:กระทรวงการต่างประเทศ