กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับ รองเจ้าแขวงแขวงสะหวันนะเขต ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต


 

เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายวรวุฒิ พงษ์ประภาพันธ์ กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับนายท่อนแก้ว พุดทะไกยะลาด รองเจ้าแขวงแขวงสะหวันนะเขต ดูแลงานด้านเศรษฐกิจ และนายโพไซ ไซยะสอน รองเจ้าแขวงแขวงสะหวันนะเขต ดูแลงานด้านปกครอง ชายแดน ยุติธรรม ตามลำดับ ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยจะสานต่อการดำเนินความสัมพันธ์ไทย-ลาว โดยเฉพาะในมิติเศรษฐกิจ และความมั่นคง เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับ สปป.ลาว ต่อไป 

 

 

http://www.mfa.go.th/

ที่มา:กระทรวงการต่างประเทศ