สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา มอบเงินสนับสนุนสมาคมแลกเปลี่ยนการศึกษาญี่ปุ่น-ไทย


 

เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายมุนินท ปานิสวัสดิ์ กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ได้เป็นผู้แทนสถานกงสุลใหญ่ฯ มอบเงินสนับสนุนแก่นายชิเกโยะ คิมูระ ประธานสมาคมแลกเปลี่ยนการศึกษาญี่ปุ่น-ไทย เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น ๑๙๖,๔๔๖ เยน สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่นให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น รวมทั้ง การจัดงานวัฒนธรรมไทย - ญี่ปุ่น ณ นครเกียวโต ที่กำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ที่ Kyoto City International Community House 

 

 

http://www.mfa.go.th/

ที่มา:กระทรวงการต่างประเทศ