อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมมอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในแขวงอัตตะปือและแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว


 
วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ นางสุพัตรา  ศรีไมตรีพิทักษ์ อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นผู้แทนปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมมอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในแขวงอัตตะปือและแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีนายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และคณะผู้บริหารบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (บมจ. อสมท) มอบเงินบริจาคจำนวน ๙,๓๑๗,๙๖๓.๕๙ บาท ให้กับ ฯพณฯ นายแสง สุขะทิวง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำประเทศไทย เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือจากประชาชนชาวไทยไปสู่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ดังกล่าว ณ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำประเทศไทย
 
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำประเทศไทย กล่าวขอบคุณประชาชนชาวไทยที่ร่วมกันบริจาคเงินช่วยเหลือให้แก่ประชาชน สปป.ลาว ที่ประสบอุทกภัยในแขวงอัตตะปือและแขวงจำปาสัก  โดยขอบคุณที่ประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือ สปป. ลาว และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ที่ได้พระราชทานความช่วยเหลือ ขอบคุณรัฐบาลไทย ทั้งภาครัฐ และเอกชนที่ได้ให้ความช่วยเหลือทั้งด้านการเงินและสิ่งของ
 
สำหรับสถานการณ์ตอนนี้ ปริมาณน้ำได้ลดลงแล้ว และรัฐบาล สปป. ลาว ได้สร้างที่พักอาศัยชั่วคราวให้แก่ผู้ประสบภัย สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไปคือการค้นหาผู้สูญหายจำนวน ๑๓๑ คน ซึ่งท่านทูตได้ขอบคุณรัฐบาลไทยที่ส่งเจ้าหน้าที่ไปช่วยค้นหาผู้สูญหาย ซึ่งเป็นไปด้วยความยากลำบาก เพราะพื้นที่เต็มไปด้วยโคลนขณะนี้ได้พบผู้สูญหายแล้วจำนวน ๓๑ คน คงเหลืออีก ๑๐๐ คน สำหรับความต้องการเร่งด่วนในขณะนี้คือยารักษาโรค สำหรับระยะกลางและระยะยาวคือ การฟื้นฟูบ้านเรือน  และการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ที่สูญเสีย
 
นอกจากนี้ ท่านทูตยังได้ย้ำว่า เราทั้งสองประเทศ คือ ไทยและลาวเป็นประเทศที่เป็นบ้านใกล้เรือนเคียง เป็นบ้านพี่เมืองน้อง และเป็น “บ้านแก้ว เมืองดอง” กัน ดังนั้น ต้องช่วยกันรักษาสิ่งที่ดีงามไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป
 
สำหรับพื้นที่เมืองสะหนามไซ แขวงอัตตะปือที่ได้รับผลกระทบมีจำนวน ๖ หมู่บ้าน รวม ๑,๖๑๗ ครอบครัว ประชาชนจำนวน ๗,๐๙๕ คน ในขณะนี้มีเงินที่ได้รับจากการบริจาคผ่านสถานเอกอัครราชทูต สปป.ลาว ในไทยจำนวนมากกว่า ๓๕ ล้านบาท  สิ่งของที่ได้รับบริจาคอีกจำนวนมาก ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูต สปป.ลาว ได้ส่งไปให้ผู้ประสบภัยที่ลาวแล้ว ๔ ตู้คอนเทรนเนอร์ และตอนนี้ยังมีอีกจำนวนมากที่ได้รับบริจาคมาไว้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ คาดว่าอาจจะส่งออกไปอีก ๕ ตู้  นอกจากนี้ ท่านทูตบอกว่า สิ่งที่ยากกว่าการจัดส่งสิ่งของไปยังแขวงอัตตะปือ คือ การคัดแยกสิ่งของ และคาดว่าจะปิดศูนย์รับบริจาคสิ่งของท้ายเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑
 
 
#สู้สู้เด้อพี่น้องอัตตะปือ
 
#น้ำท่วมหรือจะสู้น้ำใจ
 
 
 
 

ที่มา:กระทรวงการต่างประเทศ