การจัดการประชุม ASEAN Committee in Bern และงาน ASEAN Family Day ๒๐๑๘


 
เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายจักรี ศรีชวนะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ในฐานะประธาน ASEAN Committee in Bern ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ASEAN Committee in Bern ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น โดยมีเอกอัครราชทูตและผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตอาเซียนประจำสมาพันธรัฐสวิสต่าง ๆ เข้าร่วม ทั้งนี้  ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือในกรอบอาเซียน โดยเฉพาะแผนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  ในช่วงที่ไทยดำรงตำแหน่งประธาน ASEAN Committee in Bern (ตุลาคม ๒๕๖๑ – มิถุนายน ๒๕๖๒) และพัฒนาการที่สำคัญต่าง ๆ ในกรอบอาเซียน
 
ในวันเดียวกัน เวลา ๑๖.๓๐ น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ได้เป็นเจ้าภาพจัดงาน ASEAN Family Day ๒๐๑๘ โดยมีเอกอัครราชทูตและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตอาเซียนประจำสมาพันธรัฐสวิส พร้อมด้วยครอบครัว เข้าร่วมจำนวนกว่า ๑๒๐ คน ซึ่งได้ร่วมกันทำกิจกรรมเล่นเกมส์กีฬาต่าง ๆ และรับประทานอาหารค่ำร่วมกัน  การจัดงานครั้งนี้ประสบความสำเร็จด้วยดีและแสดงให้ช่วยเสริมสร้างมิตรภาพระหว่างสถานเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนให้มีความใกล้ชิดแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น  
 
 
 
 

ที่มา:กระทรวงการต่างประเทศ