การเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว


 

         นายทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีกำหนดเดินทางเยือน  ประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล ตามคำเชิญของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ ๕ – ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ พร้อมด้วยผู้แทนระดับรัฐมนตรีจาก ๑๓ กระทรวงสำคัญที่กำกับดูแลงาน     ด้านการต่างประเทศ สังคม วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว แรงงาน ความมั่นคง การค้าและการลงทุน พลังงาน การศึกษา และการคมนาคมขนส่ง
 
          นายกรัฐมนตรี สปป.ลาว พร้อมภริยาและคณะ จะเดินทางมาถึงประเทศในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยในช่วงเย็นของวันดังกล่าว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำแก่นายกรัฐมนตรี สปป.ลาว ภริยา และคณะ ณ วังสระประทุม
 
          ในช่วงเช้าวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นายทองลุน สีสุลิด มีกำหนดหารือข้อราชการกับพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล โดยประเด็นที่คาดว่าทั้งสองฝ่ายจะหยิบยกหารือ ได้แก่ ๑) ความเชื่อมโยงในภูมิภาคและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ๒) การส่งเสริมการค้าและการลงทุน ๓) ความร่วมมือด้านแรงงาน ๔) การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวข้ามแดน และ ๕) ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา เป็นต้น นอกจากนี้ สองฝ่ายมีกำหนดจะลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน การจ้างแรงงาน การคุ้มครองแรงงาน เป็นต้น
 
         ในช่วงบ่ายของวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นายกรัฐมนตรี สปป.ลาว มีกำหนดเดินทางไปยังจังหวัดขอนแก่น เพื่อรับมอบปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   วิทยาเขตขอนแก่น จากนั้น นายกรัฐมนตรี สปป.ลาว จะกล่าวปาฐกถาในหัวข้อ “สปป.ลาวสู่อนาคตการพัฒนา" ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมอบเหรียญตรามิตรภาพแก่กรรมการสมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพอีกด้วย
 
         การเยือนครั้งนี้จะเป็นการเยือนประเทศไทยครั้งแรกของนายทองลุน สีสุลิด ในฐานะนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นโอกาสที่สองฝ่ายจะสร้างความคุ้นเคยและกระชับความสัมพันธ์ระดับผู้นำ และร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์การขับเคลื่อนความสัมพันธ์ไทย – ลาวต่อไป
 

http://www.mfa.go.th/main/th/media-center/14/68111-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%
รูปภาพโดย : http://www.nationmultimedia.com/politics/Visiting-Lao-PM-Thongloun-to-meet-with-Prayut-toda-30289898.html

 

ที่มา:กระทรวงการต่างประเทศ