สถานกงสุลใหญ่ ณ กรุงอันตานานาริโวเข้าร่วมจัดงาน Asia Enjoy Madagascar ร่วมกับคณะผู้แทนทางการทูตกลุ่มประเทศเอเซียและมหาสมุทรอินเดีย


 
ระหว่างวันที่  ๓๐ มีนาคม – ๗ เมษายน ๒๕๖๒ สถานกงสุลใหญ่ ณ กรุงอันตานานาริโวเข้าร่วมจัดงาน Asia Enjoy Madagascar เพื่อแสดงเอกลักษณ์ความเป็นไทยและหาลู่ทางทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการไทยในมาดากัสการ์และจากประเทศไทย  ทางการมาดากัสการ์ริเริ่มการจัดงานในลักษณะดังกล่าวเพื่อขยายความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างกลุ่มประเทศเอเซียและประเทศในมหาสมุทรอินเดียติดต่อกันเป็นปีที่ ๔  ร่วมกับคณะผู้แทนทางการทูตกลุ่มประเทศเอเซียและมหาสมุทรอินเดีย ได้แก่ Comoros,  Madagascar, Maurice, Mayotte, La Réunion และ Seychelles  
 
สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เข้าร่วมการจัดงานโดยนำหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นเรื่องหลักในการจัดงาน โดยได้รับความร่วมมือจากชุมชนไทยในมาดากัสการ์ประกอบอาหารไทยและขนมไทยหลากหลายชนิด อาทิ แกงเขียวหวานไก่ ทอดมันปลา ลาบหมู  ต้มข่าไก่ แกงไตปลา ขนมชั้น ขนมบัวลอย วุ้นใบเตย ตะโก้ น้ำกระเจี๊ยบ ฯลฯ เพื่อให้ชาวต่างชาติซึ่งเข้าร่วมงานประมาณ ๒๐,๐๐๐ คน ตลอด ๘ วัน ได้ลิ้มรสชาดอาหารไทยและรู้จักประเทศไทยในฐานะประเทศซึ่งมีสถาบันพระมหากษัตริย์ ศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามมาหลายศตวรรษ  นอกจากนั้น สถานกงสุลใหญ่ยังได้รับความร่วมมือจากสำนักงานส่งเสริมการค้าของไทย ณ กรุงพริทอเรีย ได้นำคณะผู้ประกอบการไทยซึ่งทำธุรกิจด้านสินค้าอุปโภคบริโภค ทั้งในมาดากัสการ์ และผู้ประกอบการไทยจากประเทศไทย นำโดย บริษัท Polawate Engine (เครื่องยนต์)  Solex (กุญแจล๊อค)  Medicos (สินค้าสมุนไพรไทย) Bio Woman (เครื่องสำอางผลิตในประเทศไทย)  เดินทางมาจากประเทศไทยจำนวย ๕ บริษัท เพื่อเข้าร่วมงานออกบูธในการหาลู่ทางขยายเครือข่ายทางธุรกิจเผยแพร่สินค้าอาหารโอทอปจากประเทศไทย อาทิ นมอัดเม็ด มะม่วง มังคุด กล้วยอบแห้ง ขนมขบเขี้ยวซึ่งทำจากข้าวและข้าวโพด โดยแสดง/อธิบายถึงนวัตกรรมการผลิตสินค้าอาหารดังกล่าวและการบรรจุหีบห่ออย่างทันสมัย ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำให้ผู้เข้าร่วมงานทราบและสนใจขั้นตอนการผลิตมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดให้คณะของสำนักงานส่งเสริมการค้า ณ กรุงพริทอเรีย ได้เข้าพบ Economic Development Board ของ มาดากัสการ์  สภาหอการค้ามาดากัสการ์  กลุ่มนักธุรกิจชั้นนำของมาดากัสการ์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการจับคู่ทางธุรกิจและสั่งสินค้าผลิตภัณฑ์อาหารโอทอปจากประเทศไทยเพื่อมาวางจำหน่ายในร้านค้าชั้นนำของมาดากัสการ์และกลุ่มประเทศในมหาสมุทรอินเดียด้วย  ทั้งนี้ การเข้าร่วมงาน Asia Enjoy Madagascar  ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนทุกแขนงของมาดากัสการ์
 
 
 
 
 
 

ที่มา:กระทรวงการต่างประเทศ