สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ได้จัดกิจกรรม "Batik and Beauty"


 
เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา โดยนางปิยชนิดร์ฯ ภรรยาเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับกลุ่มสตรีไทยในจาการ์ตา ได้จัดกิจกรรม “Batik and Beauty” ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ เพื่อระดมทุนให้แก่มูลนิธิผู้ป่วยโรคมะเร็งเด็ก (Yayasan Kanker Anak Indonesia: The Indonesian Pediatric Cancer Foundation) โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะนำรายได้จากกิจกรรมดังกล่าวบริจาคให้แก่มูลนิธิฯ ซึ่งถือเป็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าวยังเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมและอาหารไทยและกระชับความสัมพันธ์กับกลุ่มสตรีชาวอินโดนีเซียที่เป็น Friends of Thailand ด้วย
         
ในงาน มีการแสดงแฟชั่นโชว์ชุดเสื้อผ้าบาติก จำหน่ายสินค้าไทย และประมูลสินค้าต่าง ๆ เพื่อการกุศล และมีการแสดงนาฏศิลป์ไทย และนำเสนออาหารและขนมไทยต่าง ๆ โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า ๕๐ คน ประกอบด้วยกลุ่มสตรีชาวอินโดนีเซีย ภริยาเอกอัครราชทูตประเทศต่างๆ ประจำอินโดนีเซีย ตลอดจนกลุ่มสตรีไทยในจาการ์ตา
 
 
 
 

ที่มา:กระทรวงการต่างประเทศ