รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ เปิดงาน "Asean Smart Cities Network 2019" สุดยอดการประชุมผู้นำ 26 เมืองชั้นนำในอาเซียน


 

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวเปิดงาน “Asean Smart Cities Network 2019” พร้อมปาฐกถา ในหัวข้อ “Towards Smart City Thailand” โดยมี ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษกิจและสังคม เข้าร่วมฯ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับกระทรวงคมนาคม และกระทรวงพลังงาน ร่วมงานแถลงข่าว “ความร่วมมือ 26 เมืองชั้นนำในอาเซียน สู่เครือข่ายเมืองอัจฉริยะ” ร่วมกับผู้แทนจากเมืองชั้นนำในอาเซียน การจัดงานดังกล่าว จัดขึ้นจากการที่ประเทศไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน ครั้งที่ 34 ประจำปี 2562 สุดยอดการประชุมของผู้นำจาก 26 เมืองชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมถกความร่วมมือขับเคลื่อนเครือข่ายเมืองอัจฉริยะแห่งอาเซียน พบแนวทางการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัล มาช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรเมืองใหญ่ในอาเซียนพร้อมกัน

 

 

https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/20940

ที่มา:รัฐบาลไทย