สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว จัดโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ในงานแสดงสินค้า China International SME Fair (CISMEF)


 
เมื่อวันที่ ๒๔ - ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการค้า ในต่างประเทศ ณ นครกว่างโจว และศูนย์สร้างโอกาสธุรกิจไทยสู่จีน (Thailand Smart Trade Center: TSTC) นำผู้ประกอบการ SMEs จำนวน ๕๖ ราย ร่วมออกบูธแสดงสินค้าไทยตามคำเชิญของสำนักงานกิจการงานแสดงสินค้า SME นานาชาติของจีน (Bureau of China International SME Fair) มณฑลกวางตุ้ง ภายใต้โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ในงานแสดงสินค้า China International SME Fair (CISMEF) ครั้งที่ 16 เพื่อสนับสนุนการพัฒนา SMEs ในการขยายตลาดในมณฑลกวางตุ้ง และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีน ภายใต้ข้อริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง”
 
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจวได้จัดกิจกรรมภายในงาน ได้แก่ (๑) การจัดกิจกรรมการแสดง ได้แก่ (๑) การแสดงนาฏศิลป์จากนักศึกษา มหาวิทยาลัย South China University of Technology ชุด “รำไทยกาฬสินธุ์” และ ชุด “ระบำอยุธยา” (๒) การแสดงศิลปะมวยไทยจาก Muay Thai Martial Art Club Guangzhou (๓) กิจกรรมแนะนำสินค้าไทย (๔) การสาธิตการทำอาหารไทยโดยร้าน Blue Elephant Royal Thai Cuisine  (บริษัท GD Capital Rice) ซึ่งได้สร้างสีสันและดึงดูดความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก และ (๒) การเจรจาและจับคู่ธุรกิจ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน และ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ สถานกงสุลใหญ่ฯ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศฯ  และ TSTC ได้ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) (Bank of China (Thai) Public Company Limited)จัดกิจกรรมการเจรจาและจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างผู้ประกอบการไทยกับผู้ประกอบการจีน โดยมีผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมจำนวน ๒๐ บริษัท และมีผู้ประกอบการจีนเข้าร่วมจำนวน ๒๙ บริษัท
 
เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางครองขนิษฐ รักษ์เจริญ กงสุลใหญ่ ได้กล่าวเปิดการแสดงสินค้าของผู้ประกอบการโดยได้ย้ำว่า ไทยรู้สึกยินดีที่ได้เข้าร่วมงาน CISMEF อีกครั้ง โดยสถานกงสุลใหญ่ ฯ เห็นว่า การจัดงานนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ประกอบการ SMEs และเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีน ภายใต้ข้อริเริ่ม “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” โดยเฉพาะกับกรอบความร่วมมือมณฑลกวางตุ้ง - ฮ่องกง - มาเก๊า (GBA)
 
ทั้งนี้ งาน CISMEF ประจำปี ๒๕๖๒ มีผู้ประกอบการเข้าร่วมแสดงสินค้า ๒,๙๖๙ ราย จาก ๓๙ ประเทศ มีบูธแสดงสินค้า ๗,๓๑๕ บูธ มีผู้ซื้อ (Buyer) ๗๘,๐๐๐ คน และมีผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด ๒๔๕,๐๐๐ คน โดยมีมูลค่า การซื้อขายรวมประมาณ ๔๘,๓๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ (๓๒๒,๐๐๐ ล้านหยวน) อนึ่ง TSTC จัดตั้งโดยความร่วมมือระหว่างสถานกงสุลใหญ่ฯ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ นครกว่างโจว กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย และบริษัท ซิโฟน่า กรุ๊ป จำกัด เมื่อปี ๒๕๖๐ และมีสำนักงานอยู่ที่เมืองฝอซาน
 
 
 
 

ที่มา:กระทรวงการต่างประเทศ