สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งจัดงานวันอาเซียนในโอกาสครบรอบ ๕๒ ปีการก่อตั้งอาเซียน


 
เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียนประจำปี ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จึงได้จัดงานวันอาเซียนเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ ๕๒ ปี การก่อตั้งอาเซียน ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตอาเซียนประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ พิธีเชิญธงอาเซียน ต่อด้วยการกล่าวถ้อยแถลงโดยนายพิริยะ เข็มพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ในฐานะที่ไทยเป็นประธานอาเซียน นาย Jose Santiago L. Sta. Romana เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนในฐานะประธานคณะกรรมการอาเซียนในกรุงปักกิ่ง (ASEAN Committee in Beijing: ACB) และประเทศผู้ประสานงานอาเซียน-จีน และนายเฉิน เสี่ยวตง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนการแสดงนาฏศิลป์ไทย และงานเลี้ยงรับรอง
 
          ในงานดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมงานกว่า ๗๐ คน ประกอบด้วยเอกอัครราชทูตและผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตประเทศคู่เจรจา (Dialogue Partners) ได้แก่ จีน ออสเตรเลีย แคนาดา สหภาพยุโรป อินเดีย ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ รัสเซีย สหรัฐอเมริกา ประเทศคู่เจรจาเฉพาะสาขา (Sectoral Dialogue Partners) ได้แก่ ปากีสถาน สวิตเซอร์แลนด์ และตุรกี และประเทศหุ้นส่วนการพัฒนา (Development Partner) ได้แก่ เยอรมนี รวมถึงศูนย์อาเซียน-จีน (ASEAN-China Centre: ACC)
 
 
 
 
 

ที่มา:กระทรวงการต่างประเทศ