รมว.วธ.เปิดงาน "วันอาเซียน" ปี ๒๕๖๒ หนุนบทบาทไทยในฐานะประธานอาเซียน


 
วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ชั้น ๓ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันอาเซียน ประจำปี ๒๕๖๒ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ พร้อมชมการแสดงชุด “VIVA ASEAN” และเยี่ยมชมนิทรรศการ “ปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน” และการสาธิตกิจกรรม “มะพร้าว ของดี วิถีอาเซียน”จากสถานเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำประเทศไทย โดยมีนายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำประเทศไทย และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
         
นายอิทธิพล กล่าวว่า กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนมีศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่คล้ายคลึงกัน ตลอดจนมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านต่างๆระหว่างกันมายาวนานนับถึงปัจจุบันเป็นเวลา ๕๒ ปี นับจากวันก่อตั้งสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๑๐ ซึ่งรัฐบาลและกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มีนโยบายในการสร้างบทบาทของไทยในเวทีอาเซียนและประชาคมโลกโดยใช้มิติทางวัฒนธรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทั้งนี้ วธ. ได้เสนอให้ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนที่กำกับดูแลงานด้านวัฒนธรรมและศิลปะ ครั้งที่ ๘ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ เมืองยอกยาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เห็นชอบให้ปี ๒๕๖๒ เป็น “ปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน” (ASEAN Cultural Year 2019) ภายใต้แนวคิด “หลากหลาย สร้างสรรค์ ยั่งยืน” (Diversity, Creativity, Sustainability) เพื่อส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมอาเซียนในฐานะประชาคมหนึ่งเดียวสู่การรับรู้ของสังคมโลก (ASEAN: Oneness to the World) โดย วธ. ได้นำเสนอแผนการดำเนินงานภายใต้ปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียนตลอดปี ๒๕๖๒ ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑
         
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า สำหรับกิจกรรมวันอาเซียน ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ มีกิจกรรมประกอบด้วย (๑) การแสดงชุด “VIVA ASEAN” (๒) การเสวนา “ปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน : หลากหลาย สร้างสรรค์ ยั่งยืน” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ น.ส.ดารุณี ธรรมโพธิ์ดล ที่ปรึกษาด้านต่างประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม ดร.สุรัตน์ จงดา ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ นายยุทธนา อัมระวงศ์ อาจารย์ประจำสาขานาฏศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและศิลปินจากคณะคิดบวกสิปป์ (๓) นิทรรศการ “ปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน” และ (๔) กิจกรรมสาธิต “มะพร้าว ของดี วิถีอาเซียน” โดยผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสมาชิกอาเซียนประจำประเทศไทย อาทิ ฟิลิปปินส์นำเสนอ “บิโคล เอ็กซ์เพรส” หรือหลนเนื้อไก่ เวียดนามนำเสนอของหวาน ๓ ชนิด ซึ่งเป็นขนมหวานยอดนิยมของเวียดนาม ได้แก่ สาคูมะพร้าวอ่อน เฉาก๊วยถั่วแดงราดน้ำกะทิ และขนมสามสีหรือขนมรวมมิตร อินโดนีเซียนำเสนอ Dadar Gulung หรือแพนเค้กมะพร้าวสไตล์อินโดนีเซีย และ Semar Mendhem หรือเครปห่อข้าวเหนียว ไทยนำเสนอขนมที่ทำจากมะพร้าว ได้แก่ มะพร้าวแก้ว เกสรชมพู่ และวุ้นมะพร้าว และการสาธิตอาหารของกัมพูชา ทั้งนี้ มะพร้าวเป็นไม้ผลที่มีถิ่นกำเนิดพบได้ทั่วไปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และผูกพันโดยตรงต่อวิถีชีวิต ความเชื่อและความเป็นอยู่ของชาวอาเซียน ซึ่งประเทศสมาชิกอาเซียนนำ “มะพร้าว” มาใช้ประโยชน์อย่างหลากหลายจากส่วนต่างๆ ของมะพร้าว รวมทั้งนำมาเป็นส่วนประกอบของอาหารทั้งของคาวและของหวาน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเล่นเกมและตอบคำถามชิงรางวัลด้วย ทั้งนี้ วธ.ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๔๒๗๙
 
 
 
 
 

ที่มา:รัฐบาลไทย