อาเซียน-จีน เปิดศูนย์ปฏิบัติการสื่อโสตทัศน์และสื่อออนไลน์


 
จีนเปิดศูนย์ปฏิบัติการสื่อโสตทัศน์และสื่อออนไลน์อาเซียน - จีน ณ นครหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นหนึ่งกิจกรรมในงานสัปดาห์โทรทัศน์อาเซียน - จีน โดยมีหัวหน้าคณะผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนและจีนเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน 
 
ศูนย์ปฏิบัติการสื่อโสตทัศน์และสื่อออนไลน์อาเซียน - จีน หรือศูนย์สื่อใหม่กว่างซี สร้างบนเนื้อที่ 120,000 ตารางเมตร มีเป้าหมายเป็นศูนย์กลางเครือข่ายอุตสาหกรรมสื่อโสตทัศน์ของอาเซียนและจีน ทั้งในด้านเนื้อหา การผลิต การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ การทำธุรกิจ และการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านสื่อ
 
ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการความร่วมมือสื่อมวลชนอาเซียน – จีน ที่เป็นการรวบรวมผลงานความร่วมมือด้านสื่ออาเซียน - จีน มาจัดแสดงซึ่งรวมถึงงานแสดงดนตรีมิตรภาพอาเซียนที่ไทยจัดขึ้น และมีศิลปินจากอาเซียนและจีนร่วมขับร้องเพลงในงานดังกล่าว  
 
นอกจากนี้ มีการเสวนาวิทยุโทรทัศน์และสื่อใหม่จีน โดยมีผู้ร่วมเสวนาจากประเทศสมาชิกอาเซียนและจีน ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นความร่วมมือสื่อระหว่างอาเซียน และจีน
 
 
 
 

ที่มา:ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน