กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว มอบเงินสนับสนุนภารกิจวัดกวนอิม ซึ่งได้ช่วยเหลือ งานการกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว โดยมีเจ้าอาวาสเป็นผู้รับมอบ ณ วัดกวนอิม เมืองชิงต่าว


 
เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ นางสาวนภัสพร ภัทรีชวาล กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้มอบเงินสนับสนุนสมาคม องค์กรท้องถิ่นที่ช่วยเหลืองานการกงสุลของ
         
สถานกงสุลใหญ่ฯ แก่ท่านเหวย ฟาง เจ้าอาวาสวัดกวนอิม เมืองชิงต่าว เพื่อใช้ในการปฏิสังขรณ์และทำนุบำรุง ศาสนสถาน โดยกงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวขอบคุณเจ้าอาวาสที่ได้ให้ความอนุเคราะห์และอำนวยความสะดวกแก่สถานกงสุลใหญ่ฯ ในการจัดงานพิธีและกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ กงสุลใหญ่ฯ ยังได้หารือกับท่านเจ้าอาวาสเหวยฯ เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานฯ โดยการเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณวัด ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓
           
ภายหลังการหารือ ท่านเจ้าอาวาสเหวยฯ ได้มอบแผ่นพู่กันจีนตัวอักษร “ฝู” (福) ซึ่งมีความหมายว่าความสุขแก่กงสุลใหญ่ฯ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ นำมาประดับที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ และที่พัก เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการต้อนรับเทศกาลตรุษจีนที่ใกล้จะถึงนี้
 
 
 
 

ที่มา:กระทรวงการต่างประเทศ