กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว มอบเงินสนับสนุนภารกิจวัดจ้านซาน ซึ่งได้ช่วยเหลือ งานการกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว โดยมีเจ้าอาวาสเป็นผู้รับมอบ ณ วัดจ้านซาน เมืองชิงต่าว


 
เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ นางสาวนภัสพร ภัทรีชวาล กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้มอบเงินสนับสนุนสมาคม องค์กรท้องถิ่นที่ช่วยเหลืองาน การกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ฯ แก่ท่านซิน เจี้ยน เจ้าอาวาสวัดจ้านซาน เมืองชิงต่าว เพื่อใช้ในการปฏิสังขรณ์วัดและทำนุบำรุงศาสนา โดยกงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวขอบคุณเจ้าอาวาสและวัดจ้านซานที่ได้ให้ความอนุเคราะห์และอำนวยความสะดวกแก่สถานกงสุลใหญ่ฯ ในการจัดงานพิธีและกิจกรรมต่าง ๆ เป็นอย่างดีเสมอมา  
 
ในโอกาสนี้ ท่านเจ้าอาวาสซินฯ ได้เขียนพู่กันจีนตัวอักษรโซ่ว (寿) แปลว่า อายุยืน จากนั้น ได้เขียนตัวอักษรฝู (福) ซึ่งมีความหมายว่าความสุข มอบให้กงสุลใหญ่ฯ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ นำมาประดับที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ และที่พัก เพื่อความเป็นสิริมงคลและต้อนรับเทศกาลตรุษจีนที่ใกล้จะถึงนี้
 
 
 
 
 

ที่มา:กระทรวงการต่างประเทศ